Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)
Nyhet

Årets Kile-seminar 15. mai 2020

Seminaret som ble streamet i forbindelse med årets Kile-seminar er nå tilgjengelig i sin helhet på youtube: https://youtu.be/5zKeDAxMLXg

Bjørn Christiansens hus
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt skulle fredag 15.mai gjennomføre det 10. Kile-seminaret. Dessverre kunne vi ikke gjennomføre dette etter planen gitt de forhold vi for tiden lever under. Vi holdt imidlertid et lignende seminar i samarbeid med STAMI i Oslo den 11 september 2019. Årets Kile-seminar ville ha lignet mye på dette i sitt innhold. Seminaret den gang presenterte våre nyeste forskningsfunn fra Toppforsk-prosjektet om mobbing og trakassering i arbeidslivet 2016-2021. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og UiB, og gjennomføres i samarbeid med  STAMI og Diakonhjemmets sykehus i Oslo. 

 

Som erstatning for årets Kile-seminar har vi lagt hele seminaret vi holdt i Oslo 11. september tilgjengelig på youtube: https://youtu.be/5zKeDAxMLXg