Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)
Nyhet

Årets Kile-seminar 15. mai 2020

Forskningsgruppen for Arbeidsmiljø, ledelse og konflikt skulle etter planen avholde det 10. Kile-seminaret fredag 15. mai 2020. Grunnet Korona-situasjonen så vi oss dessverre nødt til å avlyse årets seminar. Som erstatning streamer vi et tilsvarende seminar som ble avholdt i samarbeid med STAMI i Oslo den 11. september 2019.

Bjørn Christiansens hus
Foto/ill.:
UiB

Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt skulle fredag 15.mai gjennomføre det 10. Kile-seminaret. Dessverre kan vi ikke gjennomføre dette etter planen gitt de forhold vi for tiden lever under. Vi holdt imidlertid et lignende seminar i samarbeid med STAMI i Oslo den 11 september 2019. Årets Kile-seminar ville ha lignet mye på dette i sitt innhold. Seminaret den gang presenterte våre nyeste forskningsfunn fra Toppforsk-prosjektet om mobbing og trakassering i arbeidslivet 2016-2021. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og UiB, og gjennomføres i samarbeid med  STAMI og Diakonhjemmets sykehus i Oslo.
 
Som erstatning for årets Kile-seminar vil vi streame seminaret vi holdt i Oslo 11. september. Vi ønsker alle god fornøyelse. Programmet med tider ligger vedlagt. Tiden baserer seg seg på at man starter å se klokken 0900 på fredag. Streamingen ligger imidlertid ute fra fredag morgen kl 0800 til mandag morgen kl 0800, på denne linken:

https://youtu.be/5zKeDAxMLXg