Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)

Klima + Kroner = kultur

Professor Evert van de Vliert kommer i disse dager med ny oppsiktsvekkende bok om hvilke forhold som skaper kultur, lederstil og organisasjonsformer i ulike land. Boken bygger på 12 empiriske studier

Hovedinnhold

Professor Evert van de Vliert kommer i disse dager med ny bok om hva som skaper kultur. I boken Climate, Affluence and Culture utgitt på Cambridge University Press viser van de Vliert gjennom 12 studier hvordan klimatiske forhold sammen med økonomiske forhold skaper og endre et lands kultur. I land med et krevende klima ( svært varmt eller svært kaldt) er man svært avhengig av økonomiske ressurser for å overleve, noe som betyr at det blir stor forskjell om man som nasjon er rik eller fattig. I tempererte land er man ikke avhengig av økonomi, slik at penger ikke er så avgjørende for hvilken kultur man får. Les mer om saken på forskning.no: