Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Bjarte Furnes har forsvart sin avhandling!

Bjarte Furnes har forsvart sin doktoravhandling med tittelen ”Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison”. Oppgitt emne for prøveførelesningen var: ”Some critical aspects of early language development as related to the acquisition of reading”. Furnes har vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger og vør knyttet til doktorgradsprogrammet i spesialpedagogikk ved Det Humanistiske Fakultet, UiS. Bjarte har imidlertid hatt arbeidsplass ved Insitutt for biologisk og medisinsk psykologi i doktorgradsperioden, og har vært medlem av forskingsgruppa Bergen Cognition and Learning Group. Hovedveileder for avhandlingsarbeidet var professor Stefan Samuelsson ved Universitetet i Linköping. Professor Arve Asbjørnsen har vært biveileder. Vi gratulerer så mye, både med en utmerket avhandling, og med et flott forsvar.

Hovedinnhold