Home
Bergen Cognition and Learning Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bjarte Furnes har forsvart sin avhandling!

Bjarte Furnes har forsvart sin doktoravhandling med tittelen ”Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison”. Oppgitt emne for prøveførelesningen var: ”Some critical aspects of early language development as related to the acquisition of reading”. Furnes har vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger og vør knyttet til doktorgradsprogrammet i spesialpedagogikk ved Det Humanistiske Fakultet, UiS. Bjarte har imidlertid hatt arbeidsplass ved Insitutt for biologisk og medisinsk psykologi i doktorgradsperioden, og har vært medlem av forskingsgruppa Bergen Cognition and Learning Group. Hovedveileder for avhandlingsarbeidet var professor Stefan Samuelsson ved Universitetet i Linköping. Professor Arve Asbjørnsen har vært biveileder. Vi gratulerer så mye, både med en utmerket avhandling, og med et flott forsvar.