Home
Bergen Cognition and Learning Group

Professor Arve Asbjørnsen
Professor Terje Manger
Associated professor Lise Jones

Ph.D. Sunniva Sørhus Eidsvåg

Ph.D. Beate Buanes Roth
Associated professor II ...


Associated members:
Ragnhild Bjørknes
Senior researcher Ole Johan Eikeland
Førsteamanuensis Hilde Hetland
Førsteamanuensis Kariane Westrheim