Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Motiv for utdanning under soning

Det foreligger en ny rapport i serien Opplæring innanfor kriminalomsorgen utgitt av fylkesmannen i Hordaland

Hovedinnhold

Rapporten med tittel Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning er utarbeidet av terje Manger, Ole-Johan Eikeland og Arve Asbjørnsen, forskergruppen for kognisjon og læring (Bergen Cognition and Learning Group, BCLG), på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Rapporten inngår i en serie tilsvarende rapporter vedrørende en fortløpende evaluering av opplæringstilbudet under soning i Norge.

Arbeidet med opplæring under soning er et av kjerneområdene i forskningen i BCLG, og arbeidet har blitt møtt med stor anerkjennelse internasjonalt.