Home
Bergen Cognition and Learning Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Motiv for utdanning under soning

Det foreligger en ny rapport i serien Opplæring innanfor kriminalomsorgen utgitt av fylkesmannen i Hordaland

Rapporten med tittel Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning er utarbeidet av terje Manger, Ole-Johan Eikeland og Arve Asbjørnsen, forskergruppen for kognisjon og læring (Bergen Cognition and Learning Group, BCLG), på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Rapporten inngår i en serie tilsvarende rapporter vedrørende en fortløpende evaluering av opplæringstilbudet under soning i Norge.

Arbeidet med opplæring under soning er et av kjerneområdene i forskningen i BCLG, og arbeidet har blitt møtt med stor anerkjennelse internasjonalt.