Hjem
Bioinformatikk

Kontaktinfo

Hovedinnhold

Forskergruppen for bioinformatikk holder til i 5. etasje i Datablokken i Høyteknologisenteret (HIB), Thormøhlensgate 55. Gruppen er samlokalisert med CBU.

Kontakt: Inge Jonassen, professor, leder av CBU