Hjem
Bergen laboratorium for språkdesign
Ny doktorgrad

Bygger verktøy for dataspråk

Valentin David disputerer fredag 6. november 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Language Constructs for C++-like languages – Tools and extensions».

Hovedinnhold

Alle dataprogrammer – nettlesere, tekstbehandlere, spill – er skrevet i programmeringsspråk, som gir datamaskinen instrukser om hva den skal gjøre. Ikke alle språk er like enkle for mennesker å bruke, og ikke alle språk er like enkle for datamaskinen å behandle. Avhandlingen omhandler metoder for å analysere og behandle programmeringsspråk, slik at man kan lage verktøy som letter programmeringsarbeidet.

Forskjellige typer problemer krever forskjellig språk og vokabular. For eksempel er det alltid bedre å bruke fransk eller italiensk til å skrive en sonett. Slik er det også for programmeringsspråk, og det er forsket mye på å utvikle programmeringsspråk som er tilpasset spesielle typer problemer. Jo mer uttrykksfullt et programmeringsspråk er, jo lettere er det å utvikle programmer med det. Men de språkene som er mest i bruk i programutvikling (C++, blant andre) er store, kompliserte, og vanskelige å tilpasse til spesifikke typer problemer.

Valentin David har jobbet med programmeringsspråket C++. Han har utviklet metoder som gjør det lettere å behandle C++ med automatiske verktøy. Slike verktøy kan brukes til å hjelpe utvikleren med å skrive, finne og rette feil i programmene, eller å tilpasse språket til et spesifikt problemområde. Eksisterende verktøy for C++ er ofte vanskelig å tilpasse til utvidede eller nye versjoner av språket. Forskningen har derfor fokusert på metoder for å lage fleksible verktøy som kan tilpasses uten store ekstra utviklings- og vedlikeholdskostnader.

Blant verktøyene David har utviklet, er et system for å teste programmer og sjekke at de gjør det de skal gjøre, et system for å håndtere uforutsette situasjoner mens et program kjører, og et verktøy som støtter en eksperimentell utvidelse av C++.

Personalia:
Valentin David er født i Frankrike i 1982. Han tok mastergrad på École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées (ÉPITA) i Frankike i 2005, og begynte på PhD-utdannelsen i Bergen i 2005. Graden ble finansiert av Norges Forskningsråd. Han tilbrakte 5 måneder av tiden ved Lawrence Livermore National Laboratory i California.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.11.2009, kl. 13.15, Stort auditorium 2144 på HIB, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Valentin David, tlf: 93636172, epost: valentin@ii.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.