Home
Bergen Language Design Laboratory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bygger verktøy for dataspråk

Valentin David disputerer fredag 6. november 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Language Constructs for C++-like languages – Tools and extensions».

Main content

Alle dataprogrammer – nettlesere, tekstbehandlere, spill – er skrevet i programmeringsspråk, som gir datamaskinen instrukser om hva den skal gjøre. Ikke alle språk er like enkle for mennesker å bruke, og ikke alle språk er like enkle for datamaskinen å behandle. Avhandlingen omhandler metoder for å analysere og behandle programmeringsspråk, slik at man kan lage verktøy som letter programmeringsarbeidet.

Forskjellige typer problemer krever forskjellig språk og vokabular. For eksempel er det alltid bedre å bruke fransk eller italiensk til å skrive en sonett. Slik er det også for programmeringsspråk, og det er forsket mye på å utvikle programmeringsspråk som er tilpasset spesielle typer problemer. Jo mer uttrykksfullt et programmeringsspråk er, jo lettere er det å utvikle programmer med det. Men de språkene som er mest i bruk i programutvikling (C++, blant andre) er store, kompliserte, og vanskelige å tilpasse til spesifikke typer problemer.

Valentin David har jobbet med programmeringsspråket C++. Han har utviklet metoder som gjør det lettere å behandle C++ med automatiske verktøy. Slike verktøy kan brukes til å hjelpe utvikleren med å skrive, finne og rette feil i programmene, eller å tilpasse språket til et spesifikt problemområde. Eksisterende verktøy for C++ er ofte vanskelig å tilpasse til utvidede eller nye versjoner av språket. Forskningen har derfor fokusert på metoder for å lage fleksible verktøy som kan tilpasses uten store ekstra utviklings- og vedlikeholdskostnader.

Blant verktøyene David har utviklet, er et system for å teste programmer og sjekke at de gjør det de skal gjøre, et system for å håndtere uforutsette situasjoner mens et program kjører, og et verktøy som støtter en eksperimentell utvidelse av C++.

Personalia:
Valentin David er født i Frankrike i 1982. Han tok mastergrad på École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées (ÉPITA) i Frankike i 2005, og begynte på PhD-utdannelsen i Bergen i 2005. Graden ble finansiert av Norges Forskningsråd. Han tilbrakte 5 måneder av tiden ved Lawrence Livermore National Laboratory i California.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.11.2009, kl. 13.15, Stort auditorium 2144 på HIB, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Valentin David, tlf: 93636172, epost: valentin@ii.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.