Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering
Nyheter

Barnevern i et minoritetsperspektiv. Sosialt arbeid med barn og familier.

Ragnhild Hollekim skriver en bokmelding av boka

Barnevern i et minoritetsperspektiv
Foto/ill.:
Gyldendal Norsk Forlag

Hovedinnhold

Boka Barnevern i et minoritetsperspektiv retter seg mot ansatte i private og offentlige tjenester og tiltak som arbeider med barn, familier og barnevern. Den rettes fokus mot barneverntjenestens møte med brukere som har minoritetsetnisk bakgrunn. Temaet er både viktig og høyaktuelt og forfatterne har en bred kompetanse på feltet. 

Førsteamanuensis Ragnhild Hollekim skriver bokmeldingen om boka som kan finnes i vedlagt PDF.