Hjem
 • E-postAnette.Iversen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 94
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
  Rom 
  566
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem

Kunnskap og kompetanse i kommunal barneverntjeneste

Tverrfaglig samarbeid: barnevern - skole

Resiliens

Jeg underviser på masterprogram i barnevern

Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering MABARN 312

Veiledning av masteroppgaver MABARN 351

 

 

https://www.uib.no/studieprogram/MAPS-BARN

Johnsen, A., Ortiz-Barreda, G., Rekkedal, G., & Iversen, A. C. (2017). Minority children and academic resilience in the Nordic welfare states. International Journal of Migration, Health and Social Care. doi:https://doi.org/10.1108/IJMHSC-11-2015-0050. Fulltekst: http://www.emeraldinsight.com/eprint/JYVB7ZX8SGB5NHPWHB7H/full

Fylkesnes, M. K., Iversen, A. C., & Nygren, L. Negotiating deficiency: Exploring ethnic minority parents' narratives about encountering child welfare services in Norway. Child & Family Social Work, n/a-n/a. doi:10.1111/cfs.12400 Fulltekst:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12400/epdf

Skilbred, D. T., Iversen, A. C., & Moldestad, B. (2017). Successful Academic Achievement Among Foster Children: What Did the Foster Parents Do? Child Care in Practice, 23(4), 356-371. doi:10.1080/13575279.2016.1188764

Brattabø, I. V., Iversen, A. C., Åstrøm, A. N., & Bjørknes, R. (2016). Experience with suspecting child maltreatment in the Norwegian public dental health services, a national survey. Acta Odontologica Scandinavia, 1-7. Fulltekst:http://www.tandfonline.com/eprint/btwP8VVY2x9mtp7AdhTi/full

Elisabeth Hesjedal, Hilde Hetland, Anette Christine Iversen & Terje Manger(2015): Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents, International Journal of Inclusive Education, DOI:10.1080/13603116.2015.1057241 http://www.tandfonline.com/eprint/CQmka9bGB5mKaQx35ZDj/full

Iversen, AC & Heggen, K. (2015) Child welfare workers use of knowledge in their daily work. European Journal of Social work p 1-17. http://www.tandfonline.com/eprint/gcdw5fQPMEjYf6vyxUrc/full

Hetland, H., Iversen, A. C., Eikeland, O. J., & Manger, T. (2014). Former welfare clients in prison: education and self-reported learning problems. European Journal of Social Work, 1-13. doi: 10.1080/13691457.2014.897219 http://www.tandfonline.com/eprint/NuH8n7TaHiVE3UdMNMcU/full

Hesjedal, E., Hetland, H., & Iversen, A. C. (2013). Interprofessional collaboration: self-reported successful collaboration by teachers and social workers in multidisciplinary teams. Child & Family Social Work, n/a-n/a. doi: 10.1111/cfs.12093

Rød, P. A., Iversen, A. C., & Underlid, K. (2012). The child welfare service's assessments in custody cases that involve minors. European Journal of Social Work, 1-19. doi: 10.1080/13691457.2012.709484

Iversen, A. C., Hetland, H., Havik, T., & Stormark, K. M. (2010). Learning difficulties and academic competence among children in contact with the child welfare system. Child & Family Social Work, 15(3), 307-314. doi: DOI 10.1111/j.1365-2206.2009.00672.x

Holsen, I., Iversen, A. C., & Smith, B. H. (2009). Universal Social Competence Promotion Programme in School: Does it Work for Children with Low Socio-Economic Background? Advances in School Mental Health Promotion, 2(2), 51-60. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1754730X.2009.9715704.

Tidsskriftartikler
 • Fylkesnes, Marte Knag; Taylor, Julie; Iversen, Anette Christine. 2018. Precarious participation: Exploring ethnic minority youth's narratives about out-of-home placement in Norway. Children and youth services review. 88: 341-347. doi: 10.1016/j.childyouth.2018.03.030
 • Johnsen, Anja; Bjørknes, Ragnhild; Iversen, Anette Christine; Sandbæk, Mona. 2018. School competence among adolescents in low-income families: does parenting style matter? Journal of Child and Family Studies. 27: 2285-2294. Publisert 2018-03-14. doi: 10.1007/s10826-018-1051-2
 • Lauritzen, Camilla; Kolmannskog, Anne Berit; Iversen, Anette Christine. 2018. Family assessment conversations as a tool to support families affected by parental mental illness: a retrospective review of electronic patient journals. International Journal of Mental Health Systems. 12:18: 1-9. doi: 10.1186/s13033-018-0199-x
 • Tonheim, Milfrid; Iversen, Anette Christine. 2018. “We felt completely left to ourselves.” Foster parents' views on placement disruption. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12585
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Nygren, Lennart. 2017. Negotiating deficiency: Exploring ethnic minority parents' narratives about encountering child welfare services in Norway. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12400
 • Johnsen, Anja; Ortiz-Barreda, Gaby M.; Årdal, Guro; Iversen, Anette Christine. 2017. Minority children and academic resilience in the Nordic welfare states. International Journal of Migration, Health and Social Care. 13: 374-390.
 • Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Iversen, Anette Christine; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Bjørknes, Ragnhild. 2016. Experience with suspecting child maltreatment in the Norwegian public dental health services, a national survey. Acta Odontologica Scandinavica. 74: 626-632. doi: 10.1080/00016357.2016.1230228
 • Hesjedal, Elisabeth; Iversen, Anette Christine; Bye, Hege Høivik; Hetland, Hilde. 2016. The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients [Bruken av ansvarsgrupper for å støtte barnevernsbarn]. European Journal of Social Work. 19: 841-855. doi: 10.1080/13691457.2015.1084268
 • Skilbred, Dag Tore; Iversen, Anette Christine; Moldestad, Bente. 2016. Successful academic achievement among foster children: what did the foster parents do? Child Care in Practice. 23: 356-371. doi: 10.1080/13575279.2016.1188764
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Bjørknes, Ragnhild; Nygren, Lennart. 2015. Frykten for barnevernet. En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger. Norges Barnevern. 92: 80-96.
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Hollekim, Ragnhild. 2015. Tar du ballen, Solveig Horne? Bergens Tidende. Publisert 2015-07-19.
 • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine. 2015. Interprofessional collaboration: self-reported successful collaboration by teachers and social workers in multidisciplinary teams. Child & Family Social Work. 20: 437-445. Publisert 2013-09-01. doi: 10.1111/cfs.12093
 • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Manger, Terje. 2015. Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents. International Journal of Inclusive Education. 19: 1280-1293. doi: 10.1080/13603116.2015.1057241
 • Iversen, Anette Christine; Heggen, Kåre. 2015. Child welfare workers use of knowledge in their daily work. European Journal of Social Work. 1-19. doi: 10.1080/13691457.2015.1030365
 • Johnsen, Anja; Iversen, Anette Christine; Lie, Stein Atle; Sandbæk, Mona. 2015. Does Poverty in a Scandinavian Welfare State Influence School Competence in Adolescents? Poverty & Public Policy. 7: 277-297. Publisert 2015-09-21.
 • Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Eikeland, Ole Johan; Manger, Terje. 2014. Former welfare clients in prison: education and self-reported learning problems. European Journal of Social Work. 14 sider. doi: 10.1080/13691457.2014.897219
 • Skilbred, Dag Tore; Iversen, Anette Christine. 2014. Unge voksne som har bodd i fosterhjem og tatt høyere utdanning: suksessfaktorer? Norges Barnevern. 91: 160-176.
 • Rød, Per Arne; Iversen, Anette Christine; Underlid, Kjell. 2013. The child welfare service's assessments in custody cases that involve minors. European Journal of Social Work. 16: 470-488. doi: 10.1080/13691457.2012.709484
 • Skilbred, Dag Tore; Iversen, Anette Christine; Jakobsen, Reidar. 2013. Tverretatlig samarbeid om kartlegging og tiltak. Fontene forskning. 02. 4-18.
 • Iversen, Anette Christine; Hetland, Heidi; Havik, Toril; Stormark, Kjell Morten. 2010. Learning difficulties and academic competence among children in contact with the child welfare system. Child & Family Social Work. 15: 307-314. doi: 10.1111/j.1365-2206.2009.00672.x
 • Holsen, Ingrid; Iversen, Anette Christine; Smith, Brian H. 2009. Universal Social Competence Promotion Programme in School: Does it Work for Children with Low Socio-Economic Background? Advances in School Mental Health Promotion. 2: 51-60.
 • Sandanger, O; Sandanger, Øystein; Ryan, Liv; Bohnhorst, Janne Øvrebø; Iversen, AC; Iversen, Ann-Charlotte; Husebye, Harald; Halaas, O; Halaas, Øyvind; Landrø, Linn; Aukrust, Pål; Frøland, Stig S.; Elson, Greg; Visintin, Alberto; Øktedalen, Olav; Damås, Jan Kristian; Damas, JK; Sundan, Anders; Golenbock, Douglas T.; Espevik, Terje. 2009. IL-10 Enhances MD-2 and CD14 Expression in Monocytes and the Proteins Are Increased and Correlated in HIV-Infected Patients. Journal of Immunology. 182: 588-595.
 • Tjomsland, Hege Eikeland; Wold, Bente; Iversen, Anette Christine. 2009. The Norwegian Network of Health Promoting Schools: A three-year follow-up study of teacher motivation, participation and perceived outcomes. Scandinavian Journal of Educational Research. 53: 89-102. doi: 10.1080/00313830802628364
 • Iversen, Anette Christine; Havik, Toril; Jakobsen, Reidar; Stormark, Kjell Morten. 2008. Psykiske vansker hos hjemmeboende barn med tiltak fra barnevernet. Norges Barnevern. 85: 3-9.
 • Iversen, Anette Christine; Holsen, Ingrid. 2008. Inequality in health, psychosocial resources and health behavior in early adolescence: The influence of different indicators of socioeconomic position. Child Indicators Research. 1: 291-302. doi: 10.1007/s12187-008-9015-5
 • Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Wiium, Nora. 2007. Hvilken betydning har personlige og strukturelle faktorer for gjennomføring av mastergrad? UNIPED (Tromsø). 30: 5-14.
 • Iversen, Anette Christine; Jakobsen, Reidar; Havik, Toril; Hysing, Mari; Stormark, Kjell Morten. 2007. Mental Health Problems among Child Welfare Clients Living at Home. Child Care in Practice. 13: 387-399. doi: 10.1080/13575270701488790
 • Skilbred, Dag Tore; Havik, Toril; Iversen, Anette Christine. 2007. Økt deltakelse i barneverntjenestens undersøkelser: Synspunkter og erfaringer. Norges Barnevern. 4.
 • Iversen, Anette Christine; Kraft, Pål. 2006. Does socio-economic status and health consciousness influence how women respond to health related messages in media? Health Education Research. 21: 601-610.
 • Iversen, Anette Christine. 2005. Sosiale forskjeller i helseadferd og oppfatninger. Forebygging.no. Publisert 2005-11-01.
 • Leganger, Anette; Kraft, Pål. 2003. Control constructs: do they mediate the relationship between eduactional attainment and health behaviour? Journal of Health Psychology. 8: 361-372.
 • Leganger, Anette; Kraft, Pål; Røysamb, Espen. 2000. Perceived self-efficacy in health behaviour research: Conceptualisation, measurement and correlates. Psychology and Health. 15: 51-69.
Rapporter/avhandlinger
 • Iversen, Anette Christine; Samdal, Oddrun. 2006. Evaluering av "Spis mer" : et tiltaksprogram for å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant skolebarn / Anette Christine Iversen og Oddrun Samdal. HEMIL-rapport. 2006: 2. Bergen : Universitet i Bergen, HEMIL-senteret, 2006..
 • Iversen, Anette Christine. 2005. Social differences in health behaviour: the motivational role of perceived control and coping. Institutt for Utdanning og Helse, Universitetet i Bergen. 150 sider.
Bokkapitler
 • Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2010. Former welfare clients in prison: a focus on education. KAPITTEL 11 - Education and Care, sider 478-479. I:
  • Knorth, Erik J.; Knorth, Erik J.; Kalverboer, Margrite; Kalverboer, Margrite; Boendermaker, Leonieke; Boendermaker, Leonieke. 2010. Inside out : how interventions in child and family care work : an international source book. Garant. 661 sider. ISBN: 978-90-441-2697-6.
 • Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Havik, Toril. 2010. Learning difficulties and competence in school. Kapittel 10, sider 473-475. I:
  • Knorth, Erik J.; Knorth, Erik J.; Kalverboer, Margrite; Kalverboer, Margrite; Boendermaker, Leonieke; Boendermaker, Leonieke. 2010. Inside out : how interventions in child and family care work : an international source book. Garant. 661 sider. ISBN: 978-90-441-2697-6.
 • Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Havik, Toril. 2010. Learning difficulties and competence in school. KAPITTEL 11, sider 473-475. I:
  • Knorth, Erik J.; Knorth, Erik J.; Kalverboer, Margrite; Kalverboer, Margrite; Boendermaker, Leonieke; Boendermaker, Leonieke. 2010. Inside out : how interventions in child and family care work : an international source book. Garant. 661 sider. ISBN: 978-90-441-2697-6.
 • Iversen, Anette Christine; Havik, Toril; Jakobsen, Reidar; Stormark, Kjell Morten. 2008. How is the mental health situation of children receiving assistance from child welfare service? KAPITTEL 17, sider 264-266. I:
  • Canali, Cinzia; Vecchiato, Tizinao; Whittaker, James K. 2008. Assessing the "evidence-base" of intervention for vulnerable children and their families. 594 sider. ISBN: 88-88843-24-8.
 • Skilbred, Dag Tore; Iversen, Anette Christine; Havik, Toril. 2008. Assessments in Child Welfare Service. Experiences from a model inspired by empowerment and network thinking. KAPITTEL 34, sider 530-532. I:
  • Canali, Cinzia; Vecchiato, Tizinao; Whittaker, James K. 2008. Assessing the "evidence-base" of intervention for vulnerable children and their families. 594 sider. ISBN: 88-88843-24-8.
 • Iversen, Anette Christine. 2004. Innføring av kvalitetsreformen ved Helsefag Hovedfag, Studieretning helsefremmende arbeid/helsepsykologi. Kapittel. I:
  • Nordmo, Ivar. 2004. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk. 197 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Masteroppgaver i barnevern:

Silje Øverland Risøy (2015): Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten. en kvalitativ intervjustudie. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen.

Cathrin Myrold (2015) Hvordan beskriver barnevernsarbeidere tverretatlig samarbeid med tannhelsetjenesten? Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Eva Ekblom (2014): Jobbengasjement i barnevernet. Hvordan kan barnevernet beholde opparbeidet kompetanse og erfarne, engasjerte medarbeidere? En kvalitativ intervjuundersøkelse av erfarne barnevernsansatte. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/8051

Elisabeth T Jørgensen (2014): Når barn bor i fosterhjem. Foreldres opplevelse av samvær. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Suzanne Madeleine Nicolaysen (2013): Kompetanse og mestring i barneverntjenesten. En kartleggingsundersøkelse blant kommunale barnevernsarbeidere på Vestlandet. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/7210

Rakel Aasheim (2012): Psykisk helse blant barnevernsbarn. En studie av psykiske vansker målt med kartleggingsverktøyet Strengths and Difficulties Questionaire. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen URI:http://hdl.handle.net/1956/7476

Silje Oppedal (2011): Fosterforeldres opplevelse av matchingprosessen: ”Det var noe som skjedde – det sa pang” Masteroppgave Barnevern, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/5736

 

 

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem

Det overordnede målet med studien er å frembringe kunnskap om årsaker til utilsiktede flyttinger fra fosterhjem. Datagrunnlaget består av a) en spørreskjemaundersøkelse som Bufetat gjennomførte blant fosterforeldre som hadde opplevd eller nesten opplevd utilsiktet flytting og b) fokusgruppeundersøkelse blant erfarne forsterhjemsveiledere i Hordaland. Prosjektet er støttet av stiftelsen Wøyen.

 

Masteroppgaver fra prosjektet er tilgjengelig på BORA:

Else Karin Dyrøy Knutsen (2017): Hva er hovedårsakene til utilsiktet flytting fra fosterhjem? Synspunkter fra veiledere av fosterforeldre. Masteroppgave i barnevern, Hemil-senteret, Universitetet i Bergen http://hdl.handle.net/1956/16735

Jorunn Sjøen Lende ( 2017): Fosterforeldrenes opplevelse av informasjon, oppfølging og veiledning i forkant av plassering “Passer vi sammen ?” Masteroppgave i barnevern, Hemil-senteret, Universitetet i Bergen  http://hdl.handle.net/1956/16734

 

Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning

Formålet med studien er å  identifisere hva som kreves for å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet i Norge.

Prosjektet er et oppdrag fra Barne, ungdoms-, og familiedirektoratet og ledes av RKBU Nord. Prosjektet gjennomføres som en multisenterstudie i samarbeid med RKBU Vest v/UNI Helse, Senter for barnevernforskning og innovasjon v/NTNU, RKBU Midt v/NTNU og Hemilsenteret v/ Universitetet i Bergen. For mer informasjon om prosjektet, se her