Hjem

HEMIL-senteret

Om HEMIL-senteret

HEMIL-senteret som ble etablert ved UiB i 1988, ble fra 2010 et eget institutt som inkluderer forskning på fagfeltene helsefremmende arbeid, barnevern, og kjønn og utvikling. Instituttet som er tverrfaglig og spenner helse- og samfunnsvitenskapelig forskning både i lokalt og globalt perspektiv, samarbeider tett med forskere fra andre fakultet og universitet i Norge og internasjonalt.

Vil du være med på å sikre samfunnets behov for et kunnskapsbasert barnevern, fremme folkehelse og velvære i befolkningen eller få kunnskap om global utvikling? Ta en master hos oss!

 

Ny forskning

Kollektiv ansvarsfølelse økte «ja» til vaksinering. Bak studien, som nylig er publisert i Scandinavian Journal of Public Health står en forskergruppe tilknyttet HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen og Uni Research Rokkansenteret.

Ny forskning/Alrek helseklynge

Nytt prosjekt om fastlegens rolle for arbeidsdeltakelse hos pasienter med depresjon

Prosjektet får samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge

Ny forskning/Horisont 2020

Ungdomsfedme i Europa

Et internasjonalt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil. HEMIL-senteret er partner i prosjektet

Ny instituttleder

Vil bidra som forskningleder og gjøre HEMIL-senteret mer utadrettet

- Jeg ønsker å være med å legge til rette for at de ansatte ved HEMIL-senteret kan gjøre en god jobb i undervisning og forskning, og bidra til at vi samtidig kan ha det trivelig på jobb. Jeg vil jobbe utadrettet og tale instituttets sak.

Ny forskning

Vil motvirke frafall i VGS i Norge

Systematisk arbeid med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående viser en fersk rapport fra HEMIL-senteret.

ÅPNE DATA HBSC

Åpner data om ungdoms helse fra 41 land

Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir...

KONTAKT

Instituttleder: Benedicte Carlsen

Stedfortreder: Ragnhild Bjørknes

Administrasjonssjef: Grete Line Simonsen

E-post: post@hemil.uib.no