Hjem

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Barn som spiller ball

Hva fremmer trivsel og folkehelse? Hva skaper en god oppvekst? Hva kan motvirke marginalisering og sosial eksklusjon?

Dette er store og sentrale spørsmål som det forskes på ved HEMIL. Instituttet er tverrfaglig med basis i samfunnsvitenskapene og psykologi. Vi forsker og underviser innen et bredt spekter av tema på fagområdene helsefremmende arbeid, barnevern og global utvikling.

Instituttet har et ressursorientert perspektiv i tråd med FNs bærekraftsmål og vektlegger spesielt sosial rettferdighet lokalt og globalt.

Kronikk
demonstrasjon i Oslo

Norsk rasisme, her og nå

Den systemiske rasismen er ikke forbeholdt USA. Den foregår her i landet, rett foran øynene på oss.
Kronikk
Deprimert mann

Velkommen til Norge, så lenge du tilpasser deg

Enslige mindreårige flyktninger forteller at de må bli så like nordmenn som overhodet mulig for å bli akseptert og inkludert. Mange legger derfor egen kultur og verdier på hyllen, til fordel for sosial inkludering.
Ny forskning
Covid 19

Konsekvenser og bekymringer under Covid-19 lockdown

Det var forskningsresultatene fra Bergen i Endring studien rundt unges opplevde konsekvenser og bekymringer under Covid-19 lockdown’en som ble presentert på konferansen ‘Folkehelse under og etter korona’ i regi av folkehelseforeningen. Her er det HEMIL som har hovedansvaret for ungdomsundersøkelsen.
Forskningsprosjekt
Oversiktsbilde over Bergen

Bergen i Endring COVID19 studien - BiE studien

Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen har sammen utarbeidet en spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvordan livet til innbyggerne i Bergen kommune er nå. ...

Ny forskning
Gutter som spiser

Under halvparten av norsk ungdom følger kostholdsrådene

Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet.

KONTAKT

Instituttleder: Benedicte Carlsen

Stedfortreder: Siri Lange

Administrasjonssjef: Grete Line Simonsen

Forskerutdanning: Maria Luttges Mathieu

Studiekoordinator: Francisca Caceres Altaminaro

E-post: post@hemil.uib.no

Besøksadresse: Alrek Helseklynge, Årstadveien 17

Hva kan jeg bli?

Hva kan du bli?

Lurer du på hva slags jobb du kan få om du studerer hos oss? Her forteller våre tidligere studenter om hva de jobber med, og hvordan deres vei fra studier til arbeidslivet var.

Folkehelserådgiver: Etter en mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi jobber Aina Haugstad med folkehelse i Hordaland fylkeskommune.

Barnets kontaktperson: Gro Kristina var utdannet lærer, men ønsket å bygge videre på engasjementet for sårbare og risikoutsatte barn. Derfor valgte hun masterprogrammet i barnevern ved UiB.

Miljøterapeut med psykologi og barnevern: Eirinn Hesvik Ljones jobber som miljøterapeut i et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Turnusen gjorde det mulig for henne å begynne i jobben før hun var ferdig med mastergraden i barnevern.

Folkehelserådgiver: Annette K. Servan startet med årsstudium i psykologi og endte med en internasjonal master i helsefremmende arbeid. Nå skal hun bedre folkehelsen i hele Bergen.