Hjem

HEMIL-senteret

Barn som spiller ball

Om HEMIL-senteret

HEMIL-senteret som ble etablert ved UiB i 1988, ble fra 2010 et eget institutt som inkluderer forskning på fagfeltene helsefremmende arbeid, barnevern, og kjønn og utvikling. Instituttet som er tverrfaglig og spenner helse- og samfunnsvitenskapelig forskning både i lokalt og globalt perspektiv, samarbeider tett med forskere fra andre fakultet og universitet i Norge og internasjonalt.

 

Vil du være med på å sikre samfunnets behov for et kunnskapsbasert barnevern, fremme folkehelse og velvære i befolkningen eller få kunnskap om global utvikling? Ta en master hos oss!

 

Ny forskning

Kollektiv ansvarsfølelse økte «ja» til vaksinering. Bak studien, som nylig er publisert i Scandinavian Journal of Public Health står en forskergruppe tilknyttet HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen og Uni Research Rokkansenteret.

Studentprosjekt
Lag

Studentprosjekt med Branns Gatelag

Gjennom prosjektet så studentene nærmere på hvordan spillerne på laget opplevde inkluderingen av nye medlemmer.

Ny forskning/Alrek helseklynge
Depresjon

Nytt prosjekt om fastlegens rolle for arbeidsdeltakelse hos pasienter med depresjon

Prosjektet får samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge

Ny forskning/Horisont 2020
Fedme blant ungdom

Ungdomsfedme i Europa

Et internasjonalt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil. HEMIL-senteret er partner i prosjektet

Ny forskning
Elever, Fauske vgs

Vil motvirke frafall i VGS i Norge

Systematisk arbeid med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående viser en fersk rapport fra HEMIL-senteret.

KONTAKT

Instituttleder: Benedicte Carlsen

Stedfortreder: Ragnhild Bjørknes

Administrasjonssjef: Grete Line Simonsen

Forskerutdanning: Maria Luttges Mathieu

Studiekoordinator: Francisca Caceres Altaminaro

E-post: post@hemil.uib.no

Hva kan jeg bli?

Hva kan du bli?

Lurer du på hva slags jobb du kan få om du studerer hos oss? Her forteller våre tidligere studenter om hva de jobber med, og hvordan deres vei fra studier til arbeidslivet var.

Folkehelserådgiver: Etter en mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi jobber Aina Haugstad med folkehelse i Hordaland fylkeskommune.

Barnets kontaktperson: Gro Kristina var utdannet lærer, men ønsket å bygge videre på engasjementet for sårbare og risikoutsatte barn. Derfor valgte hun masterprogrammet i barnevern ved UiB.

Miljøterapeut med psykologi og barnevern: Eirinn Hesvik Ljones jobber som miljøterapeut i et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Turnusen gjorde det mulig for henne å begynne i jobben før hun var ferdig med mastergraden i barnevern.

Folkehelserådgiver: Annette K. Servan startet med årsstudium i psykologi og endte med en internasjonal master i helsefremmende arbeid. Nå skal hun bedre folkehelsen i hele Bergen.