Hjem

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Hovedinnhold

Barn som spiller ball

Hva fremmer trivsel og folkehelse? Hva skaper en god oppvekst? Hva kan motvirke marginalisering og sosial eksklusjon?

Dette er store og sentrale spørsmål som det forskes på ved HEMIL. Instituttet er tverrfaglig med basis i samfunnsvitenskapene og psykologi. Vi forsker og underviser innen et bredt spekter av tema på fagområdene helsefremmende arbeid, barnevern og global utvikling.

Instituttet har et ressursorientert perspektiv i tråd med FNs bærekraftsmål og vektlegger spesielt sosial rettferdighet lokalt og globalt.

Ytringsfrihet
Fungi Ottemöller

Forskere mindre villige til å formidle «krenkende» funn: – Vi må ikke legge bånd på oss selv

Særlig forskere på feltene kjønn, klima og migrasjon begrenser formidlingen sin, viser ny rapport. – Det er viktig at vi ikke legger bånd på oss selv, sier migrasjonsforsker Fungisai Ottemöller.
DEBATT
sliten mor

Barneoppdragelse

Har forestillingene våre om hva en ansvarlig forelder er, gjort oppdragelse til en utmattende opplevelse?
UiB et av få norske universiteter som tilbyr master i barnevern
Illustrasjon studenter som skriver notater

Ny barnevernslov med krav om master

Regjeringen foreslår å innføre krav om barnevernsfaglig mastergrad for ansatte i barnevernet. I tillegg skal mastergradene få felles kompetansekrav.

På høyden
Ragnhild Bjørknes

Mer kompetanse skal gi et bedre barnevern

Mer kompetanse skal gi et bedre barnevern.
Ny forskning
Covid 19

Konsekvenser og bekymringer under Covid-19 lockdown

Det var forskningsresultatene fra Bergen i Endring studien rundt unges opplevde konsekvenser og bekymringer under Covid-19 lockdown’en som ble presentert på konferansen ‘Folkehelse under og etter korona’ i regi av folkehelseforeningen. Her er det HEMIL som har hovedansvaret for ungdomsundersøkelsen.

KONTAKT

Instituttleder: Benedicte Carlsen

Stedfortreder: Siri Lange

Administrasjonssjef: Grete Line Simonsen

Forskerutdanning: Maria Luttges Mathieu

Studiekoordinator: Francisca Caceres Altaminaro

E-post: post@hemil.uib.no

Besøksadresse: Alrek Helseklynge, Årstadveien 17

Hva kan jeg bli?

Hva kan du bli?

Lurer du på hva slags jobb du kan få om du studerer hos oss? Her forteller våre tidligere studenter om hva de jobber med, og hvordan deres vei fra studier til arbeidslivet var.

Folkehelserådgiver: Etter en mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi jobber Aina Haugstad med folkehelse i Hordaland fylkeskommune.

Barnets kontaktperson: Gro Kristina var utdannet lærer, men ønsket å bygge videre på engasjementet for sårbare og risikoutsatte barn. Derfor valgte hun masterprogrammet i barnevern ved UiB.

Miljøterapeut med psykologi og barnevern: Eirinn Hesvik Ljones jobber som miljøterapeut i et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Turnusen gjorde det mulig for henne å begynne i jobben før hun var ferdig med mastergraden i barnevern.

Folkehelserådgiver: Annette K. Servan startet med årsstudium i psykologi og endte med en internasjonal master i helsefremmende arbeid. Nå skal hun bedre folkehelsen i hele Bergen.