Hjem

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Hovedinnhold

Barn som spiller ball

Hva fremmer trivsel og folkehelse? Hva skaper en god oppvekst? Hva kan motvirke marginalisering og sosial eksklusjon?

Dette er store og sentrale spørsmål som det forskes på ved Instituttet for helse, miljø og likeverd. Instituttet er tverrfaglig med basis i samfunnsvitenskapene og psykologi. Vi forsker og underviser innen et bredt spekter av tema på fagområdene helsefremmende arbeid, barnevern og global utvikling.

Instituttet har et ressursorientert perspektiv i tråd med FNs bærekraftsmål og vektlegger spesielt sosial rettferdighet lokalt og globalt. Vi er en del av Alrek helseklynge

Kontakt oss!

NY HEMIL RAPPORT
Framsiden av rapporten med UiB logo og tittel

Sosial berekraft i Vestland. Ein dokumentanalyse av kommunale plandokument.

Sosial berekraft i Vestland er en faglig rapport som undersøker hvordan begrepet sosial bærekraft blir brukt i kommunale plandokument i Vestland fylkeskommune.

Utdanning

Studer Master i barnevern hos oss!

Barnevernfagleg kompetanse byggjer på bidrag frå fleire ulike fagdisiplinar, mellom anna psykologi, juss, pedagogikk og sosiologi. På studiet lærer du korleis utsette familiar skal bli møtte med god fagleg kunnskap, openheit og dialog.

Utdanning

Master i barnevernsarbeid

Masterprogrammet i barnevernsarbeid er eit heiltidsstudium på 2 år. Utdanninga skal gi ulike perspektiv på barn, unge og familiar i utsette livssituasjonar.

Opptak

Master i Global Development Theory and Practice

Masterprogrammet i Global Development Theory and Practice (GLODE) gir deg grundig innsikt i globale utviklingsprosesser gjennom kritisk evaluering av relevante teorier og bærekraftig levekårsutvikling.

Opptak

Studer helsefremmende arbeid og helsepsykologi hos oss!

Masterprogrammet i helsefremmende arbeid og helsepsykologi er et tverrfaglig studium der studentene får høy kompetanse i å fremme helse og trivsel både på individnivå og samfunnsnivå, samt kompetanse om utjevning av sosiale ulikheter i helse. Studiet er også praksisnært. «Det meste spennende er at...

KONTAKT

Instituttleder: Fungisai Ottemöller

Stedfortreder: Siri Lange

Administrasjonssjef: Maria Luttges Mathieu

Studiekoordinator: Francisca Caceres Altaminaro

Forskerutdanning: Vanessa Seeligmann

E-post: post@hemil.uib.no

Besøksadresse: Alrek Helseklynge, Årstadveien 17, 5009 Bergen

Hva kan jeg bli?

Hva kan du bli?

Lurer du på hva slags jobb du kan få om du studerer hos oss? Her forteller våre tidligere studenter om hva de jobber med, og hvordan deres vei fra studier til arbeidslivet var.

Folkehelserådgiver: Etter en mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi jobber Aina Haugstad med folkehelse i Hordaland fylkeskommune.

Barnets kontaktperson: Gro Kristina var utdannet lærer, men ønsket å bygge videre på engasjementet for sårbare og risikoutsatte barn. Derfor valgte hun masterprogrammet i barnevern ved UiB.

Miljøterapeut med psykologi og barnevern: Eirinn Hesvik Ljones jobber som miljøterapeut i et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Turnusen gjorde det mulig for henne å begynne i jobben før hun var ferdig med mastergraden i barnevern.

Folkehelserådgiver: Annette K. Servan startet med årsstudium i psykologi og endte med en internasjonal master i helsefremmende arbeid. Nå skal hun bedre folkehelsen i hele Bergen.