Hjem

Forskningsgruppe for sosial velferd og global utvikling

Hovedinnhold

Global familie

Kontakt

Forskningsgruppeleder: Haldis Haukanes

Alrek helseklyngeÅrstadveien 17, 2. etasje

5009 BERGEN

Forskningsgruppe for sosial velferd og global utvikling- WelDev

Denne tverrfaglige forskningsgruppen, etablert i 2022, er lokalisert ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) og driver forskning innen feltene barnevern, sosial velferd og global utvikling. Forskningstemaene vi arbeider med er varierte, men likevel basert på en kjerneinteresse for spørsmål om likeverd, sosial rettferdighet og myndiggjøring.

Forskingen vår bygger på kritiske perspektiver innen helsefremming, barndomsstudier, sosialt arbeid, psykologi, sosialantropologi og kjønnsvitenskap. Vi verdsetter epistemologisk mangfold og bruker en rekke metodiske tilnærminger; vi har særlig ekspertise på kvalitative metoder.

Vi har kompetanse innen følgende forskningsområder:

Barnevern og barns rettigheter

Barndom og foreldreskap

Helse- og velferdstjenester

Migrasjon

Kjønn, mangfold, inkludering og tilhørighet

Seksuell og reproduktiv helse

Globale partnerskap

Våre medlemmer underviser på tre ulike masterprogram:

Barnevern

Global Development, Theory and Practice

Helsefremmende arbeid og helsepsykologi

Fredagspresentasjon
Nawar Sayyad

Få innblikk i noe av det som rører seg hos Alrek-partner HEMIL

Det finnes noen kulturelle fallgruver å være oppmerksom på, i møte med den kulturelt «andre», men hva handler disse fallgruvene om?