Hjem

Helsefremjande arbeid og helsepsykologi, master, 2 år

Vil du vere med på å fremme folkehelse og velvære i befolkninga?
 • Lengde2 år
 • SpråkNorsk
 • Studieplassar20

Masterprogrammet i helsefremmande arbeid og helsepsykologi er eit tverrfagleg studium, og har som mål å forsterke det faglege fellesskapet og forståinga mellom helsefag og andre fag. 

Med introduksjonen av den nye folkehelselova og auka fokus på helse i alt vi gjer, kjem det stadig auka krav om kompetanse innanfor folkehelsearbeid, på fleire nivå i samfunnet. På dette studiet får du kunnskap om individuelle, samfunnsmessige, miljømessige og politiske forhold som har betydning for utvikling av helse, helseåtferd og helseoppleving.  

Etter du har tatt denne utdanninga kan du drive med forsking og undervisning. Du har òg kunnskap om tiltak innan sentrale emne knytt til folkehelse, med vekt på helsefremmande arbeid og helsepsykologi.  

Jobb

Etter denne utdanninga kan du jobbe med folkehelsearbeid i kommunal, fylkeskommunal og statleg sektor, eller i frivillig sektor.  

Med master i helsefremmande arbeid er du er kvalifisert for blant anna:  

 • leiarstillingar 
 • prosjekt- og personalleiing 
 • folkehelsekoordinator og folkehelserådgjevar 
 • helse-, miljø- og tryggleiksarbeid 
 • undervisnings- og forskingsarbeid  
 • internasjonalt helsearbeid 

Med ein mastergrad i helsefremmande arbeid og helsepsykologi kan du søke opptak til forskarutdanning (ph.d.)

85 prosent av dei med utdanning frå Det psykologiske fakultet seier dei er i relevant jobb to år etter at dei avslutta studia.

Studiekvardag 

Masterprogrammet i helsefremmande arbeid og helsepsykologi er eit tverrfagleg studium på eit tverrfagleg institutt. Nokre av kursa er felles med studentar i barnevern og Global Development—slik får du innsikt i ulike perspektiv.  

På studiet får du jobbe med saman med dei andre studentane, til dømes med problembasert læring (PBL) og prosjektarbeid i grupper, og seminar. Både undervisninga og litteraturen på engelsk og norsk. Det er valfrie forelesingar, og obligatoriske seminargrupper og oppgåver. Du må òg rekne med ein del sjølvstudium.  

Du har eitt år på å skrive masteroppgåva. Du kan finne tema for oppgåva blant forskinga på HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultetet, NORCE, UNI og elles tema som er relevante på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. 

Du kan velje å vere med i ei forskargruppe

Oppbygging 

1. semester:  

 • HEFR331 Helsefremjande arbeid: Innføring i sentrale omgrep og teoriar (20 studiepoeng)
 • HABA301 Vitskapsteori og metode (10 studiepoeng)

2. semester:  

 • HABA302 Fordjuping i metode, etikk og prosjektplan (10 studiepoeng)
 • HEFR341 Planlegging, implementering og evaluering i helsefremjande arbeid (10 studiepoeng)
 • HEFR342 Resource approaches to health and wellbeing (10 studiepoeng)  eller MABARN316 Childhood and Parenting in Diverse Contexts (10 studiepoeng)

3 og 4. semester:

 • HEFR395    Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi (60 studiepoeng)

See the full table

Jobb

Du får solid kunnskap om helsefremmande arbeid, folkehelse og helsepolitikk. På bakgrunn av denne kunnskapen får du konkret erfaring med korleis helsefremmande tiltak blir innført i ulike settingar, og korleis ein skal evaluere dei.  

En viktig del av denne utdanninga er leiing, særleg prosjektleiing og utreiing.  

Full liste med læringsutbyte

Utveksling 

Det er ikkje tilrådd å ta delar av utdanninga i utlandet. 

Praktisk informasjon

Grad:
Master i helsefremjande arbeid og helsepsykologi
Studiepoeng:
120
Studiestart:
Haust

Les heile studieplanen

Meir informasjon

Phone 
55 58 27 10