Hjem

Det psykologiske fakultet

Studenter, Det psykologiske fakultet

Psykisk helse, læring og utvikling angår alle.

Vil du bli psykolog, logoped, spesialpedagog? Jobbe med personal- eller utviklingsspørsmål? Det psykologiske fakultet har utdanning og forskning med stor betydning for god helse, og har studieprogrammer innen flere fagfelt. Vår utdanning gir kompetanse for morgendagens samfunn, og våre studenter får innsikt i forskning knyttet til psykologi, helse, pedagogikk og globale spørsmål.

Ny forskning
Mobbing i arbeidslivet

Leders rolle avgjørende

Konflikter i arbeidslivet løser seg ikke av seg selv.

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Karsten Specht, IBMP, Det psykologiske fakultet

Fascinert av hjernen

Da Karsten Specht kom i kontakt med hjerneforskere og språkterapeuter som arbeidet med afasi-pasienter var det gjort.

Forskerprosjekt
Bilde av Anette Harris

Forskningsmidler til banebrytende forskningsprosjekt

Anette Harris ved Institutt for samfunnspsykologi er en av 13 ved UiB som har fått midler fra Forskningsrådet til prosjekt av typen "forskerprosjekt". Dette gis til etablerte forskere til nyskapende forskning og faglig fornyelse.
Karriere
Intervjusituasjon

Trener foran kamera

Å nå bedre og bredere ut med forskingen blir stadig viktigere. I karriereutviklingsprogrammet Momentum er derfor kommunikasjon en naturlig del. På gruppens andre samling i Media City Bergen trente forskerne foran TV-kamera.

Valg 2020
Valg 2017

Valg av instituttleder og stedfortreder ved Institutt for samfunnspsykologi

Våren 2020 skal det velges instituttleder og stedfortreder ved Institutt for samfunnspsykologi. Fristen for å foreslå kandidater til valg er 11. februar.

Logo for Det psykologiske fakultets 40-årsjubileum

Det psykologiske fakultetet er 40 år!

Vi feirer at fakultet er 40 år i 2020, og markerer jubileet med flere arrangementer i løpet av året. 

Se hva som skjer i jubileumsåret.