Hjem

Det psykologiske fakultet

Bilde av Stig Vinvand Kviljo som underviser

Les om lærer Stig som tok ettårig praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Bergen.

Psykisk helse, læring og utvikling angår alle.

Vil du bli psykolog, logoped, spesialpedagog? Jobbe med personal- eller utviklingsspørsmål? Det psykologiske fakultet har utdanning og forskning med stor betydning for god helse, og har studieprogrammer innen flere fagfelt. Vår utdanning gir kompetanse for morgendagens samfunn, og våre studenter får innsikt i forskning knyttet til psykologi, helse, pedagogikk og globale spørsmål.

Lønnsoppgjør 2019
Christiesgt 12, Det psykologiske fakultet

Informasjon til studenter og ansatte om mulig streik

Det kan gå mot streik i offentlig sektor.

Opptak
students

Gode søkertall for HEMIL-senteret

Årets søkertall fra Samordna opptak viser at Det psykologisk fakultet har jevnt gode søkertall. HEMIL-senteret er blant instituttene ved UiB som har som har størst økning i søkertall for 2019.

Karriereveiledning
Psykologistudenter karriereveiledning

Studentene gjør seg klare for arbeidslivet

- Dette vil vi ha mer av! Studentene var glade for å få verktøy til å beskrive kunnskapen og ferdighetene de får med en bachelorgrad i psykologi.

Valg 2019
Bilde av Eirin Kolberg

Valgresultat for ansatte i gruppe B til fakultetsstyret

Eirin Kolberg er valgt som fast representant for de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august.

Forskningskommunikasjon
Deltakere medietrening, Det psykologiske fakultet

Gjør historien om forskningen din god

Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?

Logobilde Alrek

Alrek helseklynge

Det psykologiske fakultet deltar i Alrek helseklynge. Helseklyngen blir en praksisnær arena lokalisert ved Haukeland sykehus. Samlokalisering vil gi studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger nye muligheter for å etablere samarbeid om tverrfaglig læring, forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Til hovedsiden om Alrek helseklynge.