Hjem

Det psykologiske fakultet

Hovedinnhold

Kvinnelige studenter psykologisk fakultet

Det psykologiske fakultet har utdanning og forskning med stor betydning for god helse. Vår utdanning gir kompetanse for morgendagens samfunn, og våre studenter får innsikt i forskning knyttet til psykologi, helse, pedagogikk og globale spørsmål. Fakultetet er også samarbeidspartner i Alrek Helseklynge og UiBs pandemisenter.
Studietilbud      Studiehverdag     Forskerutdanning     Klinikken      Forskningsstøtte      Etter- og videreutdanning

Nyhet
ung mann stirrer ut av vindu

– Du kan få en reaksjon når samfunnet åpner opp igjen

– Mange har vært under høy stressbelastning og kan få en reaksjon når smittevernrestriksjonene letter, sier krisepsykolog Atle Dyregrov.

Podcast
UiB Popviten

Mindfullness og selvmedfølelse reduserer perfeksjonisme

De siste tretti årene har perfeksjonismen økt med tretti prosent i den vestlige verden. - I våre studier ser vi at kursing i selvmedfølelse kan redusere perfeksjonisme, forteller stipendiat og psykolog Vivian Woodfin i podcasten UiB Popviten.

Nyhet|Utdanning
Studenter, Det psykologiske fakultet

Mentorordningen skaper trygge studenter og mer engasjement

Treff i mindre grupper gjør det enklere å finne ut av studenttilværelsen, og kan også føre til mer engasjerte studenter.

Valg på fakultetet
Dekanatet på Det psykologiske fakultet

Nytt dekanat ved Det psykologiske fakultet

Norman Anderssen blir ny dekan ved Det psykologiske fakultet. Det ble klart under fakultetsstyremøtet onsdag 12. mai.

UiB et av få norske universiteter som tilbyr master i barnevern
Illustrasjon studenter som skriver notater

Ny barnevernslov med krav om master

Regjeringen foreslår å innføre krav om barnevernsfaglig mastergrad for ansatte i barnevernet. I tillegg skal mastergradene få felles kompetansekrav.