Hjem

Det psykologiske fakultet

Bjørn Christiansens minneforelesning 2018
Parenting
sep 21

Foreldreintervensjonsprogrammer: for hvem er de virksomme og hvor godt lar de seg bruke på tvers av land og kulturer?

Årets foreleser er Frances Gardner, professor i barne- og familiepsykologi ved Institutt for sosialpolitikk og intervensjon, University of Oxford.

Nyhet
Aya Sy Erstad

Aya (17) er yngst på UiB

- Det er litt kult å ha den tittelen, den yngste studenten på hele universitetet. Jeg tror det blir både skremmende og gøy på samme tid, sier Aya Sy Erstad (17) til BA.

Debatt
Bilde av timeplan
sep 26

Ta tak, generasjon prestasjon!

Må generasjon prestasjon ta tak selv eller er det foreldre, samfunnet og skolen som må slakke litt av på presset? Krever samfunnet for mye av oss og er fremtidens elev et overmenneske?

Praksis i Cape Town, Sør-Afrika
Studenter i Sør-Afrika

Stort utbytte av praksis i Sør-Afrika

Etter fem måneders praksisopphold i Cape Town syntes Jørgen Aasen Berget det var vanskelig å reise fra stedet og folkene han var blitt kjent med.

Forskningssamarbeid med Japan
Japansk hjernetrening

Ny norsk lysteknologi møter japansk hjerne-trening

Eldre med kognitiv svikt og demenssykdommer er særlig sårbare fordi søvnen deres endres dramatisk. Mer lys skal hjelpe disse pasientene.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Bilde av HCÅ

Alrek helseklynge

Det psykologiske fakultet deltar i Alrek helseklynge. Helseklyngen blir en praksisnær arena lokalisert ved Haukeland sykehus. Samlokalisering vil gi studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger nye muligheter for å etablere samarbeid om tverrfaglig læring, forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Til hovedsiden om Alrek helseklynge.