Hjem
Det psykologiske fakultet

Ph.d.-utdanning ved Det psykologiske fakultet

Ph.d.-programmet ved Det psykologiske fakultet fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.).

Hovedinnhold

Ph.d.-programmets omfang er normert til 3 års fulltids arbeidsinnsats (4 år med evt. pliktarbeid) og består av en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling.

Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskning og forskningsledelse av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.