Hjem

Det psykologiske fakultet

Forskerutdanning ved Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr organisert forskerutdanning.

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå.

I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme. Doktorgradskandidaten skal inngå i et forskermiljø og bidra aktivt til forskningen der.