Hjem
Det psykologiske fakultet

Studiehverdag ved Det psykologiske fakultet

Studiehverdagen kan være hektisk med undervisning, selvstudium, oppgaveskriving og forberedelser til eksamen.

Det psykologiske fakultet ønsker å legge best mulig til rette for en god studiehverdag for våre studenter.

Trenger du å snakke med en studieveileder? Har du spørsmål om eksamen? Lurer du på hvor lesesalen er?

På disse sidene finner du en oversikt over tilgjengelige ressurser og tjenester som kan bidra til å  gjøre studiehverdagen din mer effektiv.

Har du spørsmål knyttet til studentvelferd om for eksempel bolig, helse eller barnehage? Se Studentsamskipnaden i Bergen.