Hjem
Det psykologiske fakultet

Forskningsstøtte

Forskningsseksjonen ved Det psykologiske fakultet, i samarbeid med BOA-teamet, hjelper deg gjerne med søknader om forskningsmidler, kontraktinngåelse, drift og avslutning av forskningsprosjekter, profilering av forskningen din m.m. Her finner du mer informasjon om utvalgte tema vi kan hjelpe deg med.

Navn                       StillingAnsvar
Anne Kristin L AanstadSeksjonssjef, leder for forskningsseksjonen (FS)Koordinerings-, utviklings- og samordningsoppgaver, deltar i fakultetets ledergruppe, administrativ koordinator for nasjonalt program for yngre forskningsledere (YFL), sekretær for Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU), forberedelse og oppfølging av forskningssaker til fakultetsstyret.
Svetlana SorokinaForskningsrådgiver (FS)Mobilisering og rådgivning rettet mot forskere og fagmiljø for å øke andelen eksterne forskningsmidler, lokalisering av relevante finansieringskilder, rådgivningsstøtte ved kontraktsinngåelser, koordinering av interne søknadsprosesser, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU.
Helen Catherine GreenSeniorkonsulent, forskerutdanningen (FS)Doktorgrader og disputaser, stipendiat/forskerutdanningssaker, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU, web/informasjonsarbeid.
Arild MellesdalRådgiver (FS)Administrativ koordinator for Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi, forberedelse og oppfølging av saker til FFU og fakultetsstyret, forskerutdanningssaker, rådgivning rettet mot REK og NSD.
Atle JåstadRådgiver (FS)Rådgiving rettet mot institutter/forskere: Praktisk bistand til prosjekter, analysehjelp, statistikkstøtte, datahåndtering, personvern (REK og NSD), internkontroll.
Wenche LovenSeniorkonsulent (ØS)Søknadsstøtte (budsjettering) - ansvarlig for ISP, IPED, IKP. prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Dana KvietkuteSeniorkonsulent (ØS)Søknadsstøtte (budsjettering) - ansvarlig for IBMP, SLATE, HEMIL, SFK, prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Solfrid StureKontorsjef (ØS)Søknadsstøtte (budsjettering), prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Margareth BarndonSeniorrådgiverKommunikasjonsansvarlig: forskningsformidling, mediekontakt, medierådgivning, kommunikasjonsrådgivning og -strategi

FS=Forskningsseksjon ved fakultetet, ØS=Økonomiseksjon ved fakultetet