Hjem

Det psykologiske fakultet

Forskningsstøtte

Forskningsseksjonen ved Det psykologiske fakultet, i samarbeid med BOA-teamet, hjelper deg gjerne med søknader om forskningsmidler, kontraktinngåelse, drift og avslutning av forskningsprosjekter, profilering av forskningen din m.m. Her finner du mer informasjon om utvalgte tema vi kan hjelpe deg med.

Navn                       StillingAnsvar
Anne Kristin L AanstadSeksjonssjef, Leder for forskningsseksjonen (FS)koordinerings-, utviklings- og samordningsoppgaver. sekretær for Forsknings- og ForskerUtdanningsutvalget.
Helen Catherine GreenSeniorkonsulent, Forskerutdanningen (FS)doktorgrader og disputaser. stipendiat/ forskerutdanningssaker. saksforberedelse og oppfølging for Forsknings- og ForskerUtdanningsutvalget. web/informasjonsarbeid.
Arild MellesdalRådgiver (FS)administrativ koordinator Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi. forskingsadministrative oppgåver som utgreiingar, førebuing og oppfølging av saker til FFU og fakultetsstyre. forskarutdanningssaker. REK og NSD støtte.
Atle JåstadRådgiver (FS)rådgiving ovenfor institutter/forskere: praktisk bistand til prosjekter; analysehjelp, statistikkstøtte, datahåndtering, personvern (REK og NSD), internkontroll.
Stefanie MeyerRådgiver (FS)eksternfinansierte forskningsprosjekter: mobilisering, søknadsstøtte, støtte i kontraktsfasen, prosjektadministrasjon (rapportering, management).  arkivering av søknadsrelevante informasjoner.  utredning, forberedelse og oppfølging av saker til FFU og fakultetsstyre.
Wenche LovenSeniorkonsulent (ØS)søknadsstøtte (budsjettering) - ansvarlig for ISP, IPED, IKP. prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Dana KvietkuteSeniorkonsulent (ØS)søknadsstøtte (budsjettering) - ansvarlig for IBMP, SLATE, HEMIL, SFK. prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Solfrid StureKontorsjef (ØS)søknadsstøtte (budsjettering). prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).

FS=Forskningsseksjon ved fakultetet, ØS=Økonomiseksjon ved fakultetet