Hjem
Det psykologiske fakultet

Forskningsstøtte

Forskningsseksjonen ved Det psykologiske fakultet, i samarbeid med BOA-teamet, hjelper deg gjerne med søknader om forskningsmidler, kontraktinngåelse, drift og avslutning av forskningsprosjekter, profilering av forskningen din m.m. Når du kontakter vår forskningsrådgiver er det fint om du fyller ut et obligatorisk UiB skjema for registreringen og oppfølgingen av søknaden. Her finner du mer informasjon om utvalgte tema vi kan hjelpe deg med.

Hvis du planlegger å sende en søknad om ekstern finansiering (eks., NFR, EU, DIKU, DAM) er det fint om du fyller ut et obligatorisk UiB skjema for registreringen og oppfølgingen av søknaden. For mer informasjon vennligst besøk Søknadsstøtte ved Det psykologiske fakultet.

Navn                      

StillingAnsvar
Anne Kristin L AanstadSeksjonssjef, leder for forskningsseksjonen (FS)Koordinerings-, utviklings- og samordningsoppgaver, deltar i fakultetets ledergruppe, administrativ koordinator for nasjonalt program for yngre forskningsledere (YFL), sekretær for Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU), forberedelse og oppfølging av forskningssaker til fakultetsstyret.
Svetlana SorokinaForskningsrådgiver, ekstern finansiering (FS)Mobilisering og rådgivning rettet mot forskere og fagmiljø for å øke andelen eksterne forskningsmidler, lokalisering av relevante finansieringskilder, rådgivningsstøtte ved kontraktsinngåelser, koordinering av interne søknadsprosesser, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU.
Tiril E.S. JohnsenForskningsrådgiver (vikar) (FS)Mobilisering og rådgivning rettet mot forskere og fagmiljø for å øke andelen eksterne forskningsmidler, lokalisering av relevante finansieringskilder, rådgivningsstøtte ved kontraktsinngåelser, koordinering av interne søknadsprosesser, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU.
Helen Catherine GreenSeniorkonsulent (FS)Doktorgrader og disputaser, stipendiat/forskerutdanningssaker, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU, web/informasjonsarbeid.
Arild MellesdalRådgiver (FS)Administrativ koordinator for Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi, forberedelse og oppfølging av saker til FFU og fakultetsstyret, forskerutdanningssaker, rådgivning rettet mot REK og NSD.
Atle JåstadRådgiver (FS)Rådgiving rettet mot institutter/forskere: Praktisk bistand til prosjekter, analysehjelp, statistikkstøtte, datahåndtering, personvern (REK og NSD), internkontroll.
Wenche LovenSeniorkonsulent (ØS)Søknadsstøtte (budsjettering) - ansvarlig for ISP, IPED, IKP. prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Dana KvietkuteSeniorkonsulent (ØS)Søknadsstøtte (budsjettering) - ansvarlig for IBMP, SLATE, HEMIL, SFK, prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Solfrid StureKontorsjef (ØS)Søknadsstøtte (budsjettering), prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Margareth BarndonSeniorrådgiverKommunikasjonsansvarlig: forskningsformidling, mediekontakt, medierådgivning, kommunikasjonsrådgivning og -strategi

FS=Forskningsseksjon ved fakultetet, ØS=Økonomiseksjon ved fakultetet