Hjem
Det psykologiske fakultet

Søknadsstøtte ved Det psykologiske fakultet

Forskningsseksjonen og BOA-teamet ved Det psykologiske fakultet tilbyr søknadsstøtte. Dette gjøres i samarbeid med UiB sitt sentrale BOA-team.

Planlegging og utvikling av søknader

OBS! Siden er under utvikling

Velkommen til å kontakte forskningsseksjonen/vårt lokale BOA-team! Når du kontakter vår forskningsrådgiver er det fint om du fyller ut én sides sammendrag av din prosjektidé og returner til Svetlana.Sorokina@uib.no for oppfølgingen av søknaden. Oversikter over utlysninger som er relevante for forskere ved Det psykologiske fakultet kan du finne under Nyhetsbrev PsyFA 10/2019.

NFR og regionale utlysningenr

Tid før fristen

Prosjektleder

Fakultetets bidrag

minst 6 uker

Fyll ut én sides sammendrag av din prosjektidé og ta kontakt med forskningsrådgiver og instituttleder

«Go/No Go evaluering», en screening som kan hjelpe deg med å evaluere om prosjektets konsept er i tråd med kravene til det målrettede programmet

5 uker

Åpne e-søknad og deling av tilgang med rådgiver og prosjektøkonom

Kvalitetssikring av e-søknaden (administrativ informasjon)

4 uker

Utvikling av søknaden, konsortiumbygging og budsjettutvikling

Vårt lokale BOA-team tilbyr følgende støtte:

- Rådgivning med Konsortiumbygging (HR) og budsjettutvikling (for ISP, IPED, IKP; og IBMP, SLATE, HEMIL, SFK);

 -Støtte med formidling og kommunikasjon (Communication, Dissemination and Exploitation measures);

- Rådgivning med datahåndtering og personvern

3 uker

Levering av et utkast til prosjektbeskrivelsen som er klar til Mock evaluering

- Mock evaluering og en komplett gjennomgang av søknaden

- Kvalitetssjekk av CVer

1 uke

Ferdigstilling av e-søknaden, prosjektbeskrivelsen, CVer, budsjettet, og andre skjemaer (intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag)

Godkjenning av budsjettet av instituttleder og fakultetet

Siste screening og kvalitetssjekk av:

-e-søknaden (administrativ informasjon)

-prosjektbeskrivelsen, budsjettet

- relevante vedlegg (eks. CV, intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag) Type vedlegg er avhengig av utlysningen