Hjem
Det psykologiske fakultet
Søknadsstøtte

Søknadsstøtte ved Det psykologiske fakultet

Ønsker du bistand i utviklingen av din prosjektsøknad?

Hovedinnhold

Fakultetet har et eget BOA-team som tilbyr støtte til forskere som ønsker å søke om eksterne forskningsmidler. Vi kan bidra på ulike tidspunkt i prosessen og innen ulike fagfelt (økonomi, søknadsutvikling, kommunikasjon, HR). 

Om du planlegger å sende en søknad om ekstern finansiering vil vi alltid be deg om å fylle ut dette skjemaet for søknadsregistrering. Dette er et verktøy som skal bidra til økonomisk og faglig forankring, samt sikre best mulig administrativ oppfølging.

Lurer du på hvor du kan søke? Vi har laget en oversikt over de mest relevante utlysningene for våre fagmiljøer, og du finner disse i vårt «årshjul for finansieringskilder».

I samarbeid med Forsknings- og Innovasjonsavdelingen ved UiB støtter vi ulike typer søknader som er knyttet til EU, EØS, Norges forskningsråd, og ulike regionale utlysninger. Vær oppmerksom på at tidsløypen for utvikling av ulike typer søknader varierer fra 6 uker til 12 måneder. Kvaliteten på oppfølgingen av søknader er avhengig av når prosjektleder kontakter forskningsseksjonen og BOA-teamet. Under finner du en oversikt over informasjon og tidsfrister for oppfølgingen av søknader til ulike finansieringskilder.

Våre nettsider er under utvikling. Kom gjerne med innspill på vår felles e-post (boa-teampsyk@uib.no).

Norges forskningsråd, EØS, nasjonale og regionale utlysninger

Tid før fristen

Prosjektleder

Fakultetets bidrag

Kun for Trond Mohn Stifltelse,

Starting Grant programmet

5 måneder før fristen

Sammendrag av din prosjektidé for en obligatorisk intern forhånd søknadsprosess. Fakultetet forplikter seg til 1 vinner søknad årlig som skal sendes til TMS.

Insending av informasjon til insitutene

minst 6 uker

Fyll ut én sides sammendrag av din prosjektidé og en kort oppsummering av din prosjektide ta kontakt med forskningsrådgiver og instituttleder

Bestilling av konsulenttjenester.

Konsulenttjenester må bestilles godt på forhånd pga. begrenset kapasitet. Bestillingen gjøres i samvær med administrasjonssjef på instituttet. Egne midler og de midlertidige Korona midlene (tilgjengelig ut 2021) kan brukes for Konsulenttjenester (opp til 40 000,- per søknad).

«Go/No Go evaluering», en screening som kan hjelpe deg med å evaluere om prosjektets konsept er i tråd med kravene til det målrettede programmet

Teksten til utlysningen publiseres på relevante nettsider

5 uker

Åpne e-søknad og deling av tilgang med rådgiver og prosjektøkonom

Kvalitetssikring av e-søknaden (administrativ informasjon)

4 uker

Utvikling av søknaden, konsortiumbygging og budsjettutvikling

Vårt lokale BOA-team tilbyr følgende støtte:

- Rådgivning med Konsortiumbygging (HR) og budsjettutvikling (for ISP, IPED, IKP; og IBMP, SLATE, HEMIL, SFK);

 -Støtte med formidling og kommunikasjon (Communication, Dissemination and Exploitation measures); Var oppmerksom på de nye UiB Open access-avtaler.

- Rådgivning med datahåndtering og personvern

3 uker

Levering av et utkast til prosjektbeskrivelsen som er klar til Mock evaluering

Levering av et utkast til budsjettet

- Kritisk vurdering av søknaden (1-2 evalueringsrunder av prosjektbeskrivelsen)

- Kvalitetssjekk av CVer

2 uker


Godkjenning av budsjettet av instituttleder og fakultetet

- Ferdigstilling av budsjettet

- Mindre henvendelser

1 uke

Ferdigstilling av e-søknaden, prosjektbeskrivelsen, CVer, budsjettet, og andre skjemaer (intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag)

Siste kvalitetssjekk av:

-e-søknaden (administrativ informasjon)

- relevante vedlegg (eks. CV, intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag). Type vedlegg er avhengig av utlysningen

 

ERC, Horisont Europa og Marie Skłodowska-Curie Actions

Oppfølgingen av ERC, Horisont Europas Research and Innovation Actions (RIA) og MSCA søknader utføres i samarbeid med sentraladministrasjonen (FIA) og er avhengig av når prosjektleder (PI) kontakter BOA-teamet. Her finner du nyttig informasjon som er relevante for deg som skal koordinere en RIA søknad.

Tid før fristen

Prosjektleder

Fakultetets bidrag

12 – 5 måneder før fristen

- Prosjektidéutvikling

- Fyll ut én sides sammendrag av din prosjektidé og ta kontakt med forskningsrådgiver og instituttleder

 

- Basert på ut én sides sammendrag av din prosjektidé kan vi evaluere om prosjektets konsept er i tråd med kravene til det målrettede programmet, prosjektidéutvikling

- Kvalitetssjekk av CVer

- Oversikt over Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler (POS)

For Horisont Europa:

- Revisjon / kontroll av bakgrundsdokumenter fra EU-kommisjonen

- Konsortiumbygging / Partnersøk / møteplanlegging

-Implementeringsstrategier

5 måneder før fristen

- Fyll ut en erklæring om deltakelse i forskningsprosjekt med europeisk finansiering (Horizon 2020) og ta kontakt med forskningsrådgiver og instituttleder

- Åpne e-søknad og deling av tilgang med rådgiver og prosjektøkonom

- Forskningsrådgiver melder inn en liste med aktuelle kandidater til FIA

- Kvalitetssikring av e-søknaden (administrativ informasjon)

 5 -4 måneder

 

- Utvikling av søknaden, konsortiumbygging (Arbeidsplanstruktur, arbeidspakker) og budsjettutvikling

- Levering av et utkast til prosjektbeskrivelsen som er klar til Mock-evaluering

- Arbeid med eksterne konsulenttjenester.

Konsulenttjenester må bestilles godt på forhånd pga. begrenset kapasitet. Bestillingen gjøres sammen med administrasjonssjef på instituttet. POS midler og de midlertidige Korona midlene (tilgjengelig ut 2021) kan brukes for Konsulenttjenester opp til 40 000,- per søknad. 

Søknadsutvikling og kvalitetskontroll:

- Kontroll av obligatoriske maler og vedlegg

 - Online administrative skjemaer

 - Avtale med og levering av eksterne konsulenttjenester

 - Budsjettering (for ISP, IPED, IKP; og IBMP, SLATE, HEMIL, SFK);

 - Juridiske spørsmål (immaterielle rettigheter)

- Rådgivning med datahåndtering og personvern

 - Rådgivning med Konsortiumbygging (HR)  

- Etikkrelaterte spørsmål

- En bibliometrisk analyse

- Kritisk vurdering av søknaden (1-2 evalueringsrunder av prosjektbeskrivelsen)

- Støtte med formidling og kommunikasjon (Communication, Dissemination and Exploitation measures)

3 uker

Levering av et utkast til budsjettet

Godkjenning av budsjettet av instituttleder og fakultetet

- Ferdigstilling av budsjettet

- Mindre henvendelser

 1 uke

Ferdigstilling av e-søknaden, prosjektbeskrivelsen, CVer, budsjettet, og andre skjemaer (intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag)

Siste kvalitetssjekk av:

-e-søknaden (administrativ informasjon)

- Relevante vedlegg (eks. CV, intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag). Type vedlegg er avhengig av utlysningen