Hjem
Det psykologiske fakultet

Søknadsstøtte ved Det psykologiske fakultet

Planlegging er nøkkelen til en vellykket prosjektsøknad! Fakultetet har et eget BOA-team som tilbyr søknadsstøtte til forskere som ønsker å søke om eksterne forskningsmidler.

Hovedinnhold

Velkommen til å kontakte forskningsseksjonen og BOA-teamet!

Når du tar kontakt må du fylle ut et obligatorisk UiB skjema for registrering slik at du kan få oppfølging i søknadsprosessen.

I samarbeid med Forsknings- og Innovasjonsavdelingen ved UiB støtter vi ulike typer søknader som er knyttet til EU, EØS, Norges forskningsråd, og ulike regionale utlysninger. Vær oppmerksom på at tidsløypen for utvikling av ulike typer søknader varierer fra 6 uker til 12 måneder. Kvaliteten på oppfølgingen av søknader er avhengig av når prosjektleder kontakter forskningsseksjonen og BOA-teamet, og søknaden tildeles en hovedrådgiver. Under finner du en oversikt over informasjon og tidsfrister for oppfølgingen av søknaden ved ulike typer søknadsprosesser.

Oversikten over de mest relevante utlysningene for forskere ved våre fagmiljø finner du i Årshjul for finansieringskilder.

Norges forskningsråd, EØS og regionale utlysninger

Tid før fristen

Prosjektleder

Fakultetets bidrag

Kun for Trond Mohn Stifltelse,

Starting Grant programmet

5 måneder før fristen

Sammendrag av din prosjektidé for en obligatorisk intern forhånd søknadsprosess. Fakultetet forplikter seg til 1 vinner søknad årlig som skal sendes til TMS.

Insending av informasjon til insitutene

minst 6 uker

Fyll ut én sides sammendrag av din prosjektidé og en kort oppsummering av din prosjektide ta kontakt med forskningsrådgiver og instituttleder

Bestilling av konsulenttjenester.

Konsulenttjenester må bestilles godt på forhånd pga. begrenset kapasitet. Bestillingen gjøres i samvær med administrasjonssjef på instituttet. Egne midler og de midlertidige Korona midlene (tilgjengelig ut 2021) kan brukes for Konsulenttjenester (opp til 40 000,- per søknad).

«Go/No Go evaluering», en screening som kan hjelpe deg med å evaluere om prosjektets konsept er i tråd med kravene til det målrettede programmet

Teksten til utlysningen publiseres på relevante nettsider

5 uker

Åpne e-søknad og deling av tilgang med rådgiver og prosjektøkonom

Kvalitetssikring av e-søknaden (administrativ informasjon)

4 uker

Utvikling av søknaden, konsortiumbygging og budsjettutvikling

Vårt lokale BOA-team tilbyr følgende støtte:

- Rådgivning med Konsortiumbygging (HR) og budsjettutvikling (for ISP, IPED, IKP; og IBMP, SLATE, HEMIL, SFK);

 -Støtte med formidling og kommunikasjon (Communication, Dissemination and Exploitation measures); Var oppmerksom på de nye UiB Open access-avtaler.

- Rådgivning med datahåndtering og personvern

3 uker

Levering av et utkast til prosjektbeskrivelsen som er klar til Mock evaluering

Levering av et utkast til budsjettet

- Kritisk vurdering av søknaden (1-2 evalueringsrunder av prosjektbeskrivelsen)

- Kvalitetssjekk av CVer

2 uker


Godkjenning av budsjettet av instituttleder og fakultetet

- Ferdigstilling av budsjettet

- Mindre henvendelser

1 uke

Ferdigstilling av e-søknaden, prosjektbeskrivelsen, CVer, budsjettet, og andre skjemaer (intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag)

Siste kvalitetssjekk av:

-e-søknaden (administrativ informasjon)

- relevante vedlegg (eks. CV, intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag). Type vedlegg er avhengig av utlysningen

 

European Research Council og Marie Skłodowska-Curie Actions

Oppfølgingen av ERC og MSCA søknader utføres i samarbeid med sentraladministrasjonen (FIA) og er avhengig av når hovedinvestigator (PI) kontakter BOA-teamet, og søknaden tildeles en hovedrådgiver.

Tid før fristen

Prosjektleder

Fakultetets bidrag

12 – 5 måneder før fristen

- Prosjektidéutvikling

- Fyll ut én sides sammendrag av din prosjektidé og ta kontakt med forskningsrådgiver og instituttleder

 

- Basert på ut én sides sammendrag av din prosjektidé kan vi evaluere om prosjektets konsept er i tråd med kravene til det målrettede programmet, prosjektidéutvikling

- Kvalitetssjekk av CVer

- Oversikt over Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler (POS)

5 måneder før fristen

- Fyll ut en erklæring om deltakelse i forskningsprosjekt med europeisk finansiering (Horizon 2020) og ta kontakt med forskningsrådgiver og instituttleder

- Åpne e-søknad og deling av tilgang med rådgiver og prosjektøkonom

- Forskningsrådgiver melder inn en liste med aktuelle kandidater til FIA

- Kvalitetssikring av e-søknaden (administrativ informasjon)

 5 -4 måneder

 

- Utvikling av søknaden, konsortiumbygging (Arbeidsplanstruktur, arbeidspakker) og budsjettutvikling

- Levering av et utkast til prosjektbeskrivelsen som er klar til Mock-evaluering

- Arbeid med eksterne konsulenttjenester.

Konsulenttjenester må bestilles godt på forhånd pga. begrenset kapasitet. Bestillingen gjøres i samvær med administrasjonssjef på instituttet. POS midler og de midlertidige Korona midlene (tilgjengelig ut 2021) kan brukes for Konsulenttjenester opp til 40 000,- per søknad. 

Søknadsutvikling og kvalitetskontroll:

- Kontroll av obligatoriske maler og vedlegg

 - Online administrative skjemaer

 - Avtale med og levering av eksterne konsulenttjenester

 - Budsjettering (for ISP, IPED, IKP; og IBMP, SLATE, HEMIL, SFK);

 - Juridiske spørsmål (immaterielle rettigheter)

 - Støtte med formidling og kommunikasjon

- Rådgivning med datahåndtering og personvern

 - Rådgivning med Konsortiumbygging (HR)  

- Etikkrelaterte spørsmål

- En bibliometrisk analyse

- Kritisk vurdering av søknaden (1-2 evalueringsrunder av prosjektbeskrivelsen)

- Støtte med formidling og kommunikasjon (Communication, Dissemination and Exploitation measures);

- Rådgivning med datahåndtering og personvern

3 uker

Levering av et utkast til budsjettet

Godkjenning av budsjettet av instituttleder og fakultetet

- Ferdigstilling av budsjettet

- Mindre henvendelser

 1 uke

Ferdigstilling av e-søknaden, prosjektbeskrivelsen, CVer, budsjettet, og andre skjemaer (intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag)

Siste kvalitetssjekk av:

-e-søknaden (administrativ informasjon)

- Relevante vedlegg (eks. CV, intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag). Type vedlegg er avhengig av utlysningen

 

Koordinator av Horizon Europe (Research and Innovation Actions)

Oppfølgingen av RIA søknader utføres i samarbeid med sentraladministrasjon og er avhengig av når PI kontakter BOA-teamet, og søknaden tildeles en hovedrådgiver. På UiB nettsidene finner du nyttig informasjon som er relevante for deg som skal koordinere en RIA søknad.

Tid før fristenProsjektlederFakultetets bidrag
12 – 5 måneder før fristen

- Prosjektidéutvikling

- Fyll ut én sides sammendrag av din prosjektidé og ta kontakt med forskningsrådgiver og instituttleder

Prosjektidéutvikling:

- Basert på ut én sides sammendrag av din prosjektidé kan vi evaluere om prosjektets konsept og konsortium er i tråd med kravene til det målrettede programmet

- Revisjon / kontroll av bakgrundsdokumenter fra EU-kommisjonen

- Konsortiumbygging / Partnersøk / møteplanlegging

- Implementeringsstrategier

- Oversikt over Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler (POS)
5 måneder før fristen

- Fyll ut en erklæring om deltakelse i forskningsprosjekt med europeisk finansiering (Horizon 2020) og ta kontakt med forskningsrådgiver og instituttleder

- Åpne e-søknad og deling av tilgang med rådgiver og prosjektøkonom

- Forskningsrådgiver melder inn en liste med aktuelle kandidater til FIA

- Kvalitetssikring av e-søknaden (administrativ informasjon)
 5 -4 måneder

- Utvikling av søknaden, konsortiumbygging (Arbeidsplanstruktur, arbeidspakker) og budsjettutvikling

- Levering av et utkast til prosjektbeskrivelsen som er klar til Mock-evaluering

- Arbeid med eksterne konsulenttjenester

Søknadsutvikling og kvalitetskontroll:

- Kontroll av obligatoriske maler og vedlegg

 - Online administrative skjemaer

 - Avtale med og levering av eksterne konsulenttjenester

 - Budsjettering (for ISP, IPED, IKP; og IBMP, SLATE, HEMIL, SFK);

 - Juridiske spørsmål (immaterielle rettigheter)

 - Støtte med formidling og kommunikasjon

- Rådgivning med datahåndtering og personvern

 - Rådgivning med Konsortiumbygging (HR)  

- Etikkrelaterte spørsmål

- En bibliometrisk analyse

- Kritisk vurdering av søknaden (1-2 evalueringsrunder av prosjektbeskrivelsen)

- Støtte med formidling og kommunikasjon (Communication, Dissemination and Exploitation measures);

- Rådgivning med datahåndtering og personvern

3 uker

Levering av et utkast til budsjettet

Godkjenning av budsjettet av instituttleder og fakultetet

- Ferdigstilling av budsjettet

- Mindre henvendelser
 1 uke

Ferdigstilling av e-søknaden, prosjektbeskrivelsen, CVer, budsjettet, og andre skjemaer (intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag)

Siste kvalitetssjekk av:

-e-søknaden (administrativ informasjon)

- Relevante vedlegg (eks. CV, intensjonbrev, støttebrev fra fakultetet, «Relevance to the call» sammendrag). Type vedlegg er avhengig av utlysningen