Hjem
Det psykologiske fakultet
Ekstern finansiering

Søknadsstøtte ved Det psykologiske fakultet

Ønsker du bistand i utviklingen av din prosjektsøknad? Kontakt oss i fakultetets lokale søknadsteam (BOA-teamet).

Hovedinnhold

Vi tilbyr støtte til forskere som ønsker å søke om eksterne forskningsmidler. Kontakt oss gjerne for en innledende samtale om din prosjektidé og mulige finansieringskilder.  

Ønsker å sende en prosjektsøknad vil vi be deg om å fylle ut dette skjemaet for søknadsregistrering. Dette er et verktøy som bidrar til forankring og sikrer best mulig administrativ oppfølging. Alle søknader om finansiering må godkjennes faglig og økonomisk ved ditt institutt/senter. Du må derfor gi beskjed til din leder når du planlegger å sende en søknad.

Hvor kan du finne informasjon om forskningsmidler?

 • I vårt Nyhetsbrev for forskningsfinansiering som sendes per e-post til alle fakultetets ansatte (fra BOA-teamet).
 • Meld deg inn i vår Microsoft TEAMS-gruppe «Søknadsstøtte for det psykologiske fakultet». Denne gruppen er ment som et lavterskeltilbud for alle med interesse for forsknings- eller innovasjonsfinansiering, enten det er nå eller om noen år.
 • Se gjerne den sentrale Forsknings- og Innovasjonsavdelingens (FIA) sider om de ulike Europeiske programmene.

Spesielt for søknader til det europeiske rammeprogrammet for forskning (Horisont Europa). For alle søknader til Horisont Europa skal det fylles ut en erklæring om deltakelse i forskningsprosjekt som signeres av din institutt/-senterleder. Oppfølging av søknader til ERCResearch and Innovation Actions og MSCA-søknader utføres i samarbeid med FIA

Hvem er vi?

Vi hjelper deg med selve søknaden, budsjett, ansettelse og kommunikasjon.

Søknadsrådgivning: 
Maria Steene Eriksen (alle institutter/sentre)
Tiril E.S. Johnsen (i permisjon)

Økonomi:
Kjetil Haugsvær Dyrkolbotn (IBMP, SfK, HEMIL, SLATE)
Wenche Loven (ISP, IPED, IKP)

HR: 
Eli Winther (IBMP, IKP, SfK, HEMIL)
Kari Lid Skodje (ISP, IPED, SLATE)

Kommunikasjon: Margareth Barndon

Hva kan vi bistå med? 

Her finner du noen sentrale tidsfrister og utvalgte støttefunksjoner fra oss i BOA-teamet.

Så tidlig som mulig

 • Ta kontakt for å avklare støttebehov (kontaktinformasjon til høyre). Vi kan legge opp en plan for søknadsutvikling og støtte frem mot søknadsfristen.
 • Forskningsrådgiver kan bistå i å vurdere om prosjektets konsept er i tråd med kravene til det målrettede programmet.

Når søknadsportalen åpner

 • Opprett e-søknad og gi tilgang til forskningsrådgiver og prosjektøkonom. Vi kan bistå med kvalitetssikring av e-søknaden (administrativ informasjon).

Senest 3 uker før fristen (for best mulig støtte)

 • Send en oversikt over kostnader (antall og type stillinger, prosjektperiode og øvrige utgifter) til prosjektøkonom som bistår med utarbeiding av budsjett.
 • Send et utkast av din prosjektbeskrivelse til gjennomlesning. Forskningsrådgiver gir innspill på om søknaden svarer på utlysningen, om alle krav til innhold er dekket, lesbarhet og layout (1-2 evalueringsrunder).

Senest 2 uker før fristen

 • Godkjenning av endelig budsjett fra instituttleder (og fakultet ved behov).
 • Utforming og signering av intensjonsbrev (Letter of intent). Forskningsrådgiver bistår ved behov.

Den siste uken

 • Forskningsrådgiver kan bistå med en siste kvalitetssjekk av e-søknaden (administrativ informasjon) og relevante vedlegg.

Har du fått tilslag på en søknad?

Har du fått tildelt forskningsmidler er det flere ting du som prosjektleder må ha oversikt over. Kontrakter og avtaler skal på plass, en skal kanskje ansette noen, eller en må forholde seg til rapportering på bruk av midlene.

Vi har samlet litt informasjon om dette på våre sider "oppstartsmøter og drift". Vi inviterer til oppstartsmøte for nye eksternfinansierte prosjekter kort tid etter at avtalen med finansieringskilde er på plass.