Hjem
Det psykologiske fakultet
Søknadsstøtte

Søknadsstøtte ved Det psykologiske fakultet

Ønsker du bistand i utviklingen av din prosjektsøknad? Kontakt oss i fakultetets lokale søknadsteam (BOA-teamet).

Hovedinnhold

Vi tilbyr støtte innen økonomi, søknadsutvikling, kommunikasjon og HR til forskere som ønsker å søke om eksterne forskningsmidler. Tidslinjen for utvikling av en søknad avhenger av den aktuelle utlysningen, så kontakt oss gjerne for en uformell innledende samtale.

Om du ønsker å sende en prosjektsøknad vil vi be deg om å fylle ut dette skjemaet for søknadsregistrering. Dette er et verktøy som skal bidra til forankring, samt sikre best mulig administrativ oppfølging. Alle søknader om finansiering skal forankres faglig og økonomisk ved ditt institutt/senter. Du må derfor gi beskjed til din leder når du planlegger å sende en søknad.

Hvor kan du finne informasjon om finansieringsmuligheter?

 • Vi har laget en oversikt over de mest relevante utlysningene for våre fagmiljøer, og du finner disse i vårt «årshjul for finansieringskilder».
 • Følg med på vårt Nyhetsbrev for forskningsfinansiering som sendes per e-post til alle fakultetets ansatte (fra BOA-teamet).
 • Be om tilgang til vår Microsoft TEAMS-gruppe «Søknadsstøtte for det psykologiske fakultet». Denne gruppen er ment som et lavterskeltilbud for alle med interesse for forsknings- eller innovasjonsfinansiering, enten det er nå eller om noen år.
 • Se gjerne FIAs sider om de ulike Europeiske programmene.

Spesielt for søknader til det europeiske rammeprogrammet (Horisont Europa). For alle søknader til Horisont Europa skal det fylles ut en erklæring om deltakelse i forskningsprosjekt som signeres av din institutt/-senterleder. Ta kontakt med oss i BOA-teamet om du skal søke så hjelper vi deg. Oppfølging av søknader til ERCResearch and Innovation Actions og MSCA-søknader utføres i samarbeid med den sentrale Forsknings- og Innovasjonsavdelingen (FIA).

Hva kan vi bistå med? Sentrale tidsfrister og utvalgte støttefunskjoner:

Så tidlig som mulig

 • Ta kontakt med BOA-teamet for å avklare støttebehov (kontaktinformasjon til høyre). Vi kan legge opp en plan for søknadsutvikling og støtte frem mot søknadsfristen.
 • Forskningsrådgiver kan også bistå med en «Go/No Go evaluering», for å se om prosjektets konsept er i tråd med kravene til det målrettede programmet.
 • Bestilling av konsulenttjenester må gjøres i god tid før fristen pga. begrenset kapasitet hos leverandørene. For støtte til en NFR-søknad kan du søke om midler til konsulent via fakultetets strategiske forskningsmidler. Det er egne midler for støtte til EU-søknader (PES), og disse bestillingene bistår administrasjonssjef deg med.

Når søknadsportalen åpner

 • Opprett e-søknad og gi tilgang til forskningsrådgiver og prosjektøkonom. Vi bistår med kvalitetssikring av e-søknaden (administrativ informasjon).

Senest 3 uker før fristen (for best mulig støtte)

 • Send et utkast av din prosjektbeskrivelse til «Mock- evaluering». Forskningsrådgiver gir innspill på om søknaden svarer på utlysningen, om alle krav til innhold er dekket, lesbarhet og layout (1-2 evalueringsrunder)
 • Send en oversikt over kostnader (antall og type stillinger, prosjektperiode og øvrige utgifter) til prosjektøkonom som bistår med utarbeiding av budsjett

Senest 2 uker før fristen

 • Godkjenning av endelig budsjett fra instituttleder (og fakultet ved behov).
 • Utforming og signering av intensjonsbrev (Letter of intent). Forskningsrådgiver bistår ved behov.

Den siste uken

 • Ferdigstilling av e-søknaden, prosjektbeskrivelsen, CV og andre skjemaer. Forskningsrådgiver kan bistå med en siste kvalitetssjekk av e-søknaden (administrativ informasjon) og relevante vedlegg

Våre nettsider er under utvikling. Kom gjerne med innspill på vår felles e-post (boa-teampsyk@uib.no).