Hjem

Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Idea, Act, Plan

UiBs BOA-team tilbyr administrativ støtte til eksternfinansierte aktiviteter for fakultet, institutt og forskere.

Ekstern finansiering
Søknadsfrist tekst

Søknadfrister til EU og Forskningsrådet mfl.

BOA: Her vil du finne oppdatert informasjon om utsatte søknadsfrister hos blant annet Forskningsrådet og EU-kommisjonen.

UiB Opp
UiB opp logo

UiB Opp - kompetanseutvikling for forskningsstøtte

BOA-teamet har utviklet kompetansehevingsprogrammet UiB Opp for å støtte opp under UiBs økende behov for forskningsstøtte.

Horizon 2020
Norwegian House of Research and Innovation logo

Potential research projects in Horizon 2020

There are still funding opportunities in Horizon 2020. Learn more about some of the upcoming calls.

Horisont 2020
Studentar fra institutt for geovitenskap undersøker reservoaregenskaper i sedimentære bergarter

Skal utdanne geologar til å tenke heilskap og berekraft

Fire fagmiljø har fått EU-finansiering til internasjonale doktorgradssamarbeid. Gjennom programmet Innovative Training Networks (ITN) kan UiB no opprette seks nye stipendiatstillingar i geologi, arkeologi, meteorologi og psykologi.