Hjem

Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Hånd som skriver

UiB tilbyr administrativ støtte til eksternfinansierte aktiviteter for fakultet, institutt og forskere.

BOA-TEAM
Skjermdump

Bedre oversikt over søknader med PreAward

PreAward er et digitalt verktøy som er utviklet for å gi en fullstendig oversikt over søknader om forskningsmidler ved hver enhet. Dette omfatter både søknader under arbeid og sendte søknader, og PreAward vil dermed fungere både som et prosjektstyringsverktøy og som et ledelsesverktøy .

Charter & Code
Sonja Dyrkorn holder presentasjon om Charter and Code

Forskerperspektivet skal påvirke personalpolitikken

I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.

ERC - European Research Council
Saket Saurabh

Han vil gjere Big Data mindre

UiB-forskar Saket Saurabh vil revolusjonera korleis vi brukar, handterer og komprimerer store og komplekse datasett. Prosjektet er finansiert gjennom det prestisjefylte ERC Consolidator Grant.

Horisont 2020
Logo for Marie Curie-stipendet

Humanistene trekker utenlandske forskere til Bergen

Digital kultur, arkeologi, filosofi og vitenskapsteori vil få nye internasjonale forskere til sine fagmiljø, finansiert av EU. Fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet har fått fem av sju nye stipender til UiB i den rekordstore tildelingen fra Marie Curie-programmet.