Hjem

Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Hovedinnhold

Idea, Act, Plan

UiBs BOA-team tilbyr administrativ støtte til eksternfinansierte aktiviteter for fakultet, institutt og forskere.

UiB Opp
UiB opp logo

UiB Opp - kompetanseutvikling for forskningsstøtte og eksternfinansiering

BOA-teamet har utviklet kompetansehevingsprogrammet UiB Opp for å støtte opp under UiBs økende behov for forskningsstøtte, og for støtte til eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon.

Styrker UiBs internasjonale rolle:
Forskersamarbeid

Skal utvikle framtidas marine forskningsledere

UiB sørger for at FNs havtiår får en flyvende start gjennom å utvikle en ny generasjon marine forskere og beslutningstakere. I det nye SEAS-programmet skal næringsliv, forvaltning og UiBs tverrfaglige marine satsing sikre bærekraftig bruk av havet.

Nyhet
Samarbeid illustrasjon

UiB lanserer nytt innovasjonsprogram

UiB idé gir støtte til ansatte og studenter slik at de tidlig kan få testet ut sin ide for en ny tjeneste eller oppfinnelse.