Hjem

Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Hovedinnhold

BOA-team UiB

UiBs BOA-team tilbyr administrativ støtte til UiBs fakultets og institutt administrasjon, men også til enkeltforskere som jobber med prioriterte eksternfinansierte forsknings, innovasjons- og utdanningsprosjekter. 

  Du kan også kontakte et av UiBs lokale kontaktpunkt på tema eller program som du er interessert i. 

   

  Horizon Europe

  Se sendingen fra infodagen om Horisont Europa

  Se programmet og video fra mobliseringsarrangementet for EU-finansiert forskning og innovasjon på Universitetet i Bergen 14. januar 2022.

  Ansattinnovasjon

  Hvordan kan ansatte drive med innovasjon?

  Som ansatt ved UiB kan du bidra til å løse samfunnsutfordringer og realisere nyskapende ideer sammen med universitetet og det eksterne økosystemet vi er del av.

  UiB Opp
  UiB opp logo

  UiB Opp - kompetanseutvikling for eksternfinansiering og forskningsstøtte

  UiB Opp er UiB sitt kompetanseprogram for å støtte opp under institusjonens økende behov for forskningsstøtte, og for kunnskap om eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon. Programmet er åpent for ansatte som ønsker å utvikle seg innen feltene forskningsstøtte eller...