Hjem

Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Hånd som skriver

UiB tilbyr administrativ støtte til eksternfinansierte aktiviteter for fakultet, institutt og forskere.

BOA-TEAM
Skjermdump

Bedre oversikt over søknader med PreAward

PreAward er et digitalt verktøy som er utviklet for å gi en fullstendig oversikt over søknader om forskningsmidler ved hver enhet. Dette omfatter både søknader under arbeid og sendte søknader, og PreAward vil dermed fungere både som et prosjektstyringsverktøy og som et ledelsesverktøy .

Data management
Research data
mar 18

Introduction to research data management

Researchers must deal with new requirements when it comes to handling research data. What are the new requirements? And how can you meet them?

Charter & Code
Sonja Dyrkorn holder presentasjon om Charter and Code

Forskerperspektivet skal påvirke personalpolitikken

I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.

Kompetanseheving Forskningsadministrasjon
Kristof Vlaeminck ønsker velkommen til UiB sine lokaler

Velkommen til hospitering ved UiBs Brusselkontor

Forskningsrådgivere ved UiB kan nå søke om 1-2 ukers hospiteringsopphold i Brussel for kompetanseheving og nettverksbygging