Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Kontaktpersoner

Hvem gjør hva? Local Contact Points og BOA Ekspertteam

Oversikt over rådgivere i BOA teamet med ansvar for informasjon og arbeidsstøtte for ulike forsknings- utdannings- og innovasjonsprogram.

Hovedinnhold

Ta kontakt med Local Contact Point (LCP) for de enkelte programmene for generelle spørsmål om forskningsprogrammet, policydokumenter, posisjonering, arrangering av møter/kurs og annen informasjon. For mer informasjon om arbeidsprogrammene, klikk på programlenken.

Horizon Europe

LEAR: Liv-Grethe Gudmundsen (FIA)

Pillar 1 Excellent Research

ERC (StG, CoG, AdG, SyG)

Ekspertteam ERC

Katie Anders (LCP) FIA, Jutta Schloon, FIA Hege Dysvik Høiland og Henriette Gallefoss, ØKA, Åshild Nylund, KA 

Marie Skłodowska-Curie Actions

Ekspertteam COFUND

Corina Guder (LCP) FIA,  Alisa HodzicHenriette Gallefoss og Renate Krokås ØKA, Jill Opsahl HR, Åshild Nylund, KA

Ekspertteam Postdoctoral Fellowships

Ingunn Voster (LCP), Corina Guder, FIA,  Alisa HodzicHenriette Gallefoss og Renate Krokås ØKA, Jill Opsahl HR, Åshild Nylund, KA

Ekspertteam Doctoral Networks & Staff Exchanges

Emmanuel Babatunde (LCP), FIA, Alisa Hodzic, Henriette Gallefoss og Renate Krokås ØKA, Jill Opsahl HR, Åshild Nylund, KA

European Research Infrastructures 

Eksperteam RI

Erik Sandquist (LCP), FIA, Yves Aubert, FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Alexander Oltu, ITA, Marta Eide, UB

Pillar 2  Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Cluster 1 Health 

Corina Guder (LCP) FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, 

Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society 

Jutta Schloon (LCP), FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, 

Cluster 3  Civil Security for Society 

Katie Anders (LCP), Hege Dysvik Høiland, ØKA

Cluster 4 Digital, Industry and Space  

Hiwa Målen (LCP), FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA 

Cluster 5 Climate, Energy and Mobility

Cecilie Nordbotten (LCP) FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA 

Cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Emmanuel Babatunde (LCP), FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, 

For koordinatorsøknader i Pillar II vil LCP ved behov sette sammen et støtteteam med ressurser fra FIA, ØKA, UB, KA, ITA. 

Pillar 3  Innovative Europe

European Innovation Council,

Yves Aubert (LCP), FIA

European Innovation Ecosystems,

Yves Aubert (LCP), FIA

European Institute of Innovation and Technology

Yves Aubert (LCP), FIA

Widening Participation and Strengthening the European Research Area

Reforming and Enhancing the European R&I system

Ekspertteam: NN (LCP), FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, 

Widening participation and spreading excellence

Ekspertteam: Emmanuel Babatunde (LCP), FIA, Jutta Schloon, FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, 

Randsone Horizon Europe

European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)

Corina Guder (LCP) FIA

Innovative Health Initiative (IHI, IMI etterfølger) 

Ekspertteam: Corina Guder (LCP) FIA, Hege Dysvik Høiland (ØKA)

EEA-grants 

Ekspertteam EEA: Emmanuel Babatunde (LCP), FIA

Europeiske partnerskap er også å finne under Clusters in Pillar 2 - utlysninger vil bli kunngjort nasjonalt (NFR). For spørsmål, ta kontakt med relevant Cluster-LCP.

Trond Mohn forskningstiftelse (TMF)

NORHED II

Ekspertteam NORHED II: Kristin Svartveit (LCP), Margrethe Bakstad Søvik , FIA, Renate Krokås, ØKA

ERASMUS+