Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

KSP- Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Denne prosjekttypen fra Forskningsrådet skal bidra til å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Hovedinnhold

Søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) hos Forskningrådet består av to kategorier: 

Begge søknadstypene stiller krav om samarbeid med minst to norske samarbeidspartnere (ikke forskningsorganisasjoner) som representerer den samfunnsutfordringen prosjektet skal jobbe med. Det kan i tillegg være internasjonale samarbeidspartnere med. 

Den viktigste forskjellen mellom de to utlysningene er

  • kravet til brukermedvirkning
  • hvor mye av denne medvirkningen som kan dekkes av prosjektets tildelte midler
  • om brukerne/samarbeidspartnerne må bidra med kontantfinansiering.

Les derfor veiledning og utlysningstekstene nøye.

Søkere til denne prosjekttypen vil få søknadsstøtte av forskningsrådgiver ved sitt fakultet/institutt/senter, og skal ta kontakt med sin rådgiver i god tid før søknadsfrist. 

KSP er en fellesutlysning hvor Forskningsrådet lyser ut prosjektmidler for flere program.  Det er klare krav til samarbeidspartnere i disse prosjektene. Et prosjekt skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, norsk næringsliv og/eller andre private organisasjoner. Prosjektet skal ha to eller flere samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner.