Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

KSP- Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Denne prosjekttypen fra Forskningsrådet skal bidra til å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Hovedinnhold

Søkere til denne prosjekttypen vil få søknadsstøtte av forskningsrådgiver og prosjektøkonom ved sitt fakultet/institutt/senter, og skal ta kontakt med sin rådgiver i god tid før søknadsfrist. 

Søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) hos Forskningrådet består av to kategorier: 

Begge søknadstypene stiller krav om samarbeid med minst to norske samarbeidspartnere (ikke forskningsorganisasjoner) som representerer den samfunnsutfordringen prosjektet skal jobbe med. Det kan i tillegg være internasjonale samarbeidspartnere med. 

Den viktigste forskjellen mellom de to utlysningene er

  • kravet til brukermedvirkning
  • hvor mye av denne medvirkningen som kan dekkes av prosjektets tildelte midler
  • om brukerne/samarbeidspartnerne må bidra med kontantfinansiering.

Les derfor veiledningene og utlysningstekstene nøye, og diskuter budsjettet med din lokale prosjektøkonom ved behov. 

 

Denne siden oppdateres av Dag Hellesund