Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er organisert i tre seksjoner, for studier, HR og økonomi. I tillegg er det stab i sekretariatet knyttet til forskning og formidling.

SV-bygget sett fra siden med blå himmel i bakgrunnen
Foto/ill.:
Hilde Marie Rognås

Fakultetsdirektør

Alette Gilhus Mykkeltvedt, Tlf. 55 58 90 66 / 411 20 404

Assisterende fakultetsdirektør

Wenche Karin Førre, Tlf. 55 58 91 64 / 412 94 058

Seksjon for HR

Bjørn Arild Petersen: Seksjonssjef

Tlf. 55 58 93 72

 • Leder for HR-seksjonen
 • Rådgivning/lederstøtte innen HR
 • Organisasjonsutvikling
 • Areal – og eiendomsforvaltning
 • Sekretær for fakultetsstyret
 • Prosjektmedlem i BOTT saksbehandling og arkiv

Even Michal Endresen: Seniorkonsulent

HR - konsulent for: Institutt for adminstrasjon og organisasjonsvitenskap, Institutt for sammenliknende politikk, Sosiologisk institutt

 • Rekruttering - alle typer stillinger.  
 • Rådgivning/ lederstøtte i HR/personalspørsmål
 • Oppfølging av sykmeldte medarbeidere
 • Saksforberedelse til Fakultetsstyret og Ansettelsesutvalg

Bodil Hægland: Seniorkonsulent

HR-konsulent for Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • Rekruttering - alle typer stillinger
 • Rådgivning/ lederstøtte i HR/personalspørsmål
 • Oppfølging av sykmeldte medarbeidere
 • Saksforberedelse til Fakultetsstyret og Ansettelsesutvalg
  •  

Ruth Larsen: Seniorkonsulent

 • Areal og eiendomsforvaltning
 • Miljøkoordinator

Beathe Moldestad: Rådgiver

HR-konsulent for Institutt for geografi, fakultetssekretariatet, Senter for klima og energiomstilling og prosjektet TROPICO

 • Likestillingskoordinator ved fakultetet
 • Rekruttering alle typer stillinger
 • Rådgivning/ lederstøtte i HR-spørsmål
 • Oppfølging av sykemeldte medarbeidere
 • Forberedelse av saker til fakultetsstyret og ansettelsesutvalget

Lærling:

 • Førstelinjenester
 • Bestilling av varer og tjenester, arrangementsstøtte
 • utarbeidelse av arbeidsavtaler

Anita Spurkeland: Seniorkonsulent

HR-konsulent for Institutt for økonomi, Institutt for sosialantropologi og for prosjekter leder av professor Skivenes

 • Rekruttering alle typer stillinger
 • HMS-arbeid
 • Oppfølging av sykemeldte medarbeidere
 • Forberedelse av saker til fakultetsstyret og ansettelsesutvalget
 • Sekretær for IDU

Seksjon for studier og forskerutdanning

Kirstine Kolsrud: Seksjonssjef

Tlf. 55 58 91 74

 • Leder for Studieseksjonen
 • Lederstøtte for dekanatet
 • Sekretær for Utdanningsforum
 • Personalledelse, personalutvikling og rekruttering
 • Studieadministrativt utviklingsarbeid og kvalitetssikring
 • Rapportering på utdanningsfeltet

Hege Aarethun: Seniorkonsulent

 • Leder for Informasjonssenteret
 • Rekruttering
 • Studiepermisjon
 • Semesterstart

Borghild Gramstad: Seniorkonsulent

 • Opptak
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Timeplanlegging (superbruker i TP)
 • Studieveiledning

  Hanne Widnes Gravermoen: Rådgiver

  • Forskerutdanningen
  • Superbruker i Felles Studentsystem
  • Saksbehandling og kvalitetssikring av studieplaner
  • Oppbygging og kvalitetssikring av utdanningsplaner

  Hege Cecilie Osland Holvik: Førstekonsulent

  • Drift av Informasjonssenteret
  • Studentinformasjon
  • Studieveiledning
  • Stand i SV-bygget

  Jannicke Lervik: Seniorkonsulent

  • Eksamen
  • Nestleder for Informasjonssenteret
  • Oppfølging av sakkyndig komité for ph.d.-graden
  • Studentdata og frafallsstatistikk
  • Læringsmiljø og tilrettelegging av undervisning
  • Studieveiledning
  • Saksbehandling

  Hilde Marie Rognås: Rådgiver

  • Nestleder i Studieseksjonen
  • Klage- og fuskesaker
  • Formidling og web
  • Lærerutdanningen
  • Alumnus
  • Vitnemålsseremonien
  • Etter- og videreutdanning
  • Studiekvalitet

  Ulrikke Schill: Seniorkonsulent, FS-superbruker

  • Superbruker i Felles Studentsystem, TP og Mitt UiB
  • Rapporteringsansvar for utdanningsdata til DBH
  • Saksbehandling og kvalitetssikring av studieplaner
  • Oppbygging og kvalitetssikring av utdanningsplaner

  Eva Svensson: Rådgiver

  • Internasjonale relasjoner
  • Tilrettelegging og organisering av studentmobilitet
  • Godkjenning og innpassing av utenlandsk utdanning
  • Opptak av internasjonale studenter
  • Fellesgrader
  • Internasjonale avtaler

  Brith Åse Sætre: Førstekonsulent

  • Utskriving av vitnemål
  • Eksamen ved Institutt for økonomi

   

  Seksjon for økonomi

  Hege Hansen: Rådgiver

  • Fakultetsøkonom

  Åse Netland Rolland: Rådgiver

  • Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

   

  Forskning og formidling

  Nils Gunnar Songstad: Seniorrådgiver

  • Eksternfinansiering
  • Forskningsrådgivning
  • EU Horisont 2020
  • European Research Council
  • Norges forskningsråd
  Torhild Dahl: kommunikasjonsrådgiver