Hjem
Det psykologiske fakultet
Ekstern finansiering - drift

Oppstartsmøter og drift

Når forskningsmidler har blitt tildelt, og prosjektet starter opp er det flere ting du som prosjekteder må ha oversikt over. Fakultetet inviterer til oppstartsmøte for nye eksternfinansierte prosjekter kort tid etter at avtalen med finansieringskilde er på plass.

Hovedinnhold

I menyen under finner du noen tips om hva du bør være oppmerksom på når du skal starte opp et nytt forskningsprosjekt.

Kontrakter og samarbeidsavtaler

Alle forskningsamarbeid som UiB deltar i skal være basert på kontrakter og signerte avtaler.

 • En kontrakt inngås av prosjektleder/koordinator og en ekstern finansieringskilde.
 • En samarbeidsavtale inngås mellom prosjektleder/koordinator og samarbeidspartnerne.

Det er nesten alltid UiB som eier et prosjekt. Prosjektleder/koordinator har ansvar for å involvere institutt/fakultet før og under kontraktsforhandlingene. Alle avtaler utarbeides og kvalitetssikres i samarbeid med jurister ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA). Og - alle kontrakter og avtaler skal signeres av FIA. Er du partner i et forskningsprosjekt skal samarbeidsavtalen også signeres av FIA.

Du får hjelp i kontraktsforhandlinger, men her er noen punkter det er viktig å huske på:

 • Hvem styrer prosjektet
 • Hvordan skal prosjekter finansieres og budsjett fordeles
 • Hva er forholdet mellom eierskap til prosjektbakgrunn og eierskap til prosjektresultater
 • Hvordan kan en utnytte prosjektresultater
 • Er det lagt bestemmelser på publisering
 • Vil prosjektet innebære IPR (Intellectual Property Rights) 

En forskningskontrakt skal sikre de involverte partenes rettigheter – pass på at du får sikret dine.

Oppstartsmøte

Fakultetet inviterer til oppstartsmøte for nye prosjekter kort tid etter at avtalen med finansieringskilde er på plass. På dette møtet deltar representanter fra instituttet, økonomi-, personal-, og forskningsseksjonen. Vi går gjennom prosjektet og avklarer ulike roller. Vi bistår med:

 • Plan for økonomioppfølging og rapportering til finansieringskilde.
 • Plan for eventuelle ansettelser
 • Gjennomgang av eventuelle samarbeidsavtaler, databehandleravtaler, REK/NSD godkjenninger, rutiner for internkontroll. 
 • Andre avklaringer som opptak av Ph.d.-kandidater, arrangementer som skal gjennomføres m.m.

Drift

BOA-teamet ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen har laget omfattende nettsider på prosjektdrift og prosjektledelse.