Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Oppstart

Kontrakten er signert og prosjektet skal etableres i organisasjonen. Prosjekt og budsjett skal opprettes i Unit4. Det skal avsettes ressurser og prosjektet klargjøres for drift

Hovedinnhold