Hjem
Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Oppstart

Kontrakten er signert og prosjektet skal etableres i organisasjonen. Prosjekt og budsjett skal opprettes i PAs prosjektmodul, det skal avsettes ressurser og prosjektet klargjøres for drift