Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Drift

I denne fasen er prosjektet i ordinær drift og man belaster kostnader, følger opp prosjektet i henhold til kontrakt og gjeldende rutiner ved UiB.

Hovedinnhold