Hjem
Ansattsider
Prosjektøkonomi

Prosjektøkonomi - Drifte prosjekt

Hovedinnhold

Hensikten med prosessen er å

 • Sikre korrekt oppfølging av personalkostnader i prosjektet
 • Rapportering av prosjekttimer til finansiør
 • Prosjekttimer blir registrert i henhold til faktisk timebruk og eventuelt kostnadsberegnet
 • Prosjektdata til enhver tid er korrekt
 • prosjektbudsjett er oppdater og gjenspeiler forventet aktivitet
 • Sikre at prosjektregnskapet er korrekt ved periodeslutt
 • Sikre at ved prosjektsamarbeid der universitetet opptrer som koordinator
  • at innbetaling fra finansiør er korrekt bokført, herunder korrekt fordeling som koordinatormidler og midler som skal videreformidles andre
  • midler blir videreformidlet til samarbeidspartner(e) i henhold til kontrakt med finansiør og konsortieavtale
 • Sikre at prosjektmidler som finansiør krever tilbakebetalt blir korrekt bokført og utbetalt
 • Sikre å belaste BOA-prosjekt for påløpte personalkostnader knyttet til ansatte i bevilgningsøkonomien

Aktuelt for følgende roller

Rutinebeskrivelser

Brukerveiledninger, maler og skjema

Annen relevant informasjon