Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Prosjektdrift og prosjektledelse

I denne fasen er prosjektet i ordinær drift og man belaster kostnader, følger opp prosjektet i henhold til kontrakt og gjeldende rutiner ved UiB.

Main content

Budsjettering, regnskapsføring og økonomisk oppfølging 

Kompetanseheving - prosjektdrift og prosjektledelse

UiB Opp er UiB sitt interne kompetanseprogram knyttet til prosjektdrift og prosjektledelse for både forskning, utdanning og innovasjonsprosjekt. Programmet er åpent for både vitenskepelig og administrativt ansatte. 

Samleside for kompetanseutviklingstilbud ved UiB for vitenskapelige ansatte 

Forskningsrådet tilbyr flere kurs i både prosjektdrift og prosjektledelse for Horizon Europe prosjekter. Kunnskap fra mange av disse kursene kan brukes til andre finansieringkilder.

 

 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan