Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskningsstøtte - ressurser for forskere

Forskningsseksjonen ved Det psykologiske fakultet, i samarbeid med BOA-teamet, hjelper deg gjerne med søknader om forskningsmidler, kontraktsinngåelse, drift og avslutning av forskningsprosjekter, profilering av forskningen din m.m. Under finner du mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med.

Main content

Hvis du planlegger å sende en søknad om ekstern finansiering (f.eks. NFR, EU, DIKU, DAM) må du fylle ut et obligatorisk UiB skjema slik at du kan få oppfølging i søknadsprosessen. Under finnes en oversikt over alle som jobber med forskning økonomi eller kommunikasjon ved fakultetssekretariatet. For mer informasjon vennligst besøk Søknadsstøtte ved Det psykologiske fakultet.

Navn                      

StillingAnsvar
Anne Kristin L AanstadSeksjonssjef, leder for forskningsseksjonen (FS)Koordinerings-, utviklings- og samordningsoppgaver, deltar i fakultetets ledergruppe, administrativ koordinator for nasjonalt program for yngre forskningsledere (YFL), sekretær for Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU), forberedelse og oppfølging av forskningssaker til fakultetsstyret. Har overordnet ansvar for fakultetets administrative støtte knyttet til ekstern søknadsaktivitet.
Maria Steene EriksenSeniorrådgiver (FS)Mobilisering og rådgivning rettet mot forskere og fagmiljø for å øke andelen eksterne forskningsmidler, lokalisering av relevante finansieringskilder, rådgivningsstøtte ved kontraktsinngåelser, koordinering av interne søknadsprosesser, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU. Ansvarlig for IBMP, HEMIL, IKP og SfK.
Tiril E.S. JohnsenRådgiver (FS)Mobilisering og rådgivning rettet mot forskere og fagmiljø for å øke andelen eksterne forskningsmidler, lokalisering av relevante finansieringskilder, rådgivningsstøtte ved kontraktsinngåelser, koordinering av interne søknadsprosesser, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU. Ansvarlig for ISP, IPED og SLATE.
Helen Catherine GreenRådgiver (FS)Doktorgrader og disputaser, stipendiat/forskerutdanningssaker, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU, web/informasjonsarbeid.
Arild MellesdalSeniorrådgiver (FS)Administrativ koordinator for Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi, forberedelse og oppfølging av saker til FFU og fakultetsstyret, forskerutdanningssaker, rådgivning rettet mot REK og NSD.
Atle JåstadRådgiver (FS)Rådgiving rettet mot institutter/forskere: Praktisk bistand til prosjekter, analysehjelp, statistikkstøtte, datahåndtering, personvern (REK og NSD), internkontroll.
Wenche LovenSeniorkonsulent (ØS)Søknadsstøtte (budsjettering) - ansvarlig for ISP, IPED, IKP. prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Kjetil Haugsvær DyrkolbotnSeniorkonsulent (ØS)Søknadsstøtte (budsjettering) - ansvarlig for IBMP, HEMIL, SFK, SLATE. prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Solfrid StureKontorsjef (ØS)Søknadsstøtte (budsjettering), prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).
Margareth BarndonSeniorrådgiverKommunikasjonsansvarlig: forskningsformidling, mediekontakt, medierådgivning, kommunikasjonsrådgivning og -strategi

FS=Forskningsseksjon ved fakultetet, ØS=Økonomiseksjon ved fakultetet