Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskningsstøtte - ressurser for forskere

Forskningsseksjonen ved Det psykologiske fakultet, i samarbeid med økonomiseksjonen og kommunikasjonsavdelingen, hjelper deg gjerne med din forskning. Det kan være søknader om forskningsmidler, økonomisk drift, profilering av forskningen din, Ph.d.-utdanning, personvern m.m.

Main content

I menyen under finner du en oversikt over alle som jobber med forskning, prosjektøkonomi eller kommunikasjon i fakultetsadministrasjonen. Du kan lese mer om hva vi kan hjelpe deg med, men ta også en titt på våre andre nettsider (til høyre) for mer detaljert informasjon. 

PS: dersom du planlegger å sende en søknad om ekstern finansiering (f.eks. NFR, EU-programmer) ser vi gjerne at du fyller ut vårt digitale skjema for søknadsregistrering. Da får forskning og økonomi et varsel og følger deg opp etter ditt behov.

Forskning

Leder: Anne Kristin L Aanstad, Koordinerings-, utviklings- og samordningsoppgaver, deltar i fakultetets ledergruppe, administrativ koordinator for nasjonalt program for yngre forskningsledere (YFL), sekretær for Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU), forberedelse og oppfølging av forskningssaker til fakultetsstyret. Har overordnet ansvar for fakultetets administrative støtte knyttet til ekstern søknadsaktivitet.

Personvern og data: Atle Jåstad, rådgiving rettet mot institutter/forskere: Praktisk bistand til prosjekter, analysehjelp, statistikkstøtte, datahåndtering, personvern (REK og NSD), internkontroll.

Forskningsfinansiering: Maria Steene Eriksen. Mobilisering og rådgivning rettet mot forskere og fagmiljø knyttet til eksterne forskningsmidler. Lokalisering av relevante finansieringskilder, koordinering av interne søknadsprosesser, rådgivningsstøtte ved kontraktsinngåelser, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU.

Forskerutdanning: Helen Catherine Green, doktorgrader og disputaser, stipendiat/forskerutdanningssaker, saksforberedelse og oppfølging av saker til FFU, web/informasjonsarbeid. Arild Mellesdal, administrativ koordinator for Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi, forberedelse og oppfølging av saker til FFU og fakultetsstyret, forskerutdanningssaker, rådgivning rettet mot REK og NSD.

Økonomi

Leder: Solfrid Sture, overordnede administrative funksjoner som saksforberedelse, budsjettering, rapportering, rådgivning og opplæring m.m. innen økonomifeltet.

Prosjektøkonomi: Wenche Loven (ISP, IPED), Kjetil Haugsvær Dyrkolbotn (IBMP, SLATE) og Jorunn Sandal (IKP, HEMIL, SfK). Søknadsstøtte (budsjettering), prosjektadministrasjon (økonomioppfølging, rapportering av kostnader).

Kommunikasjon

Margareth Barndon, kommunikasjonsansvarlig, forskningsformidling, mediekontakt, medierådgivning, kommunikasjonsrådgivning og -strategi.