Hjem

Barnevern, likestilling og inkludering

Barnehender

Kontakt

Leder: Ragnhild Hollekim, HEMIL-senteret

Nestledere:  Anette Christine Iversen, HEMIL-senteret
 Norman Anderssen, ISP (i forskningsfri 2018)

Barnevern, likestilling og inkludering
Christiesgt. 13
5015 Bergen

Telefon: (+47) 55 58 31 32

Velkommen til forskningsgruppen Barnevern, likestilling og inkludering (BLI)

BLIs forskning angår:

- Barnevern og barn/familier med tilknytning til barnevernet

- Helse- og velferdstjenester sett fra brukeres og praktikeres perspektiver

Problemstillinger rundt likestilling og inkludering er ofte aktuelle for etniske minoritetsforeldre i barnevernet, voksne som bruker psykiske helsetjenester, voksne som står utenfor arbeidslivet for kortere og lengre tid, og andre grupper som BLIs forskning angår.

Vi i BLI ønsker derfor at forskningen vår kan komme gruppene til gode, og bidra til å fremme sosial likeverdighet og inkludering. Vi fokuserer særlig på norsk og nordisk kontekst. Se mer om BLIs  forskningsprosjekter under fanen: Prosjekter

 

Sølve B. Randal master i barnevern
Jeg ville ha en tydeligere akademisk plattform
Sølve B. Randal
Avdelingsleder