Hjem

Barnevern, likestilling og inkludering

Barnehender

Kontakt

Leder: Anette Christine Iversen

Nestleder: Ragnhild Hollekim  

Barnevern, likestilling og inkludering
ALREK helseklynge

Årstadveien 17
5009 Bergen

Telefon: (+47) 5558 9894 ( evt. 5558 3132)

Velkommen til forskningsgruppen Barnevern, likestilling og inkludering (BLI)

BLIs forskning angår:

- Barnevern og barn/familier med tilknytning til barnevernet

- Helse- og velferdstjenester sett fra brukeres og praktikeres perspektiver

Problemstillinger rundt likestilling og inkludering er ofte aktuelle for etniske minoritetsforeldre i barnevernet, voksne som bruker psykiske helsetjenester, voksne som står utenfor arbeidslivet for kortere og lengre tid, og andre grupper som BLIs forskning angår.

Vi i BLI ønsker derfor at forskningen vår kan komme gruppene til gode, og bidra til å fremme sosial likeverdighet og inkludering. Vi fokuserer særlig på norsk og nordisk kontekst. Se mer om BLIs  forskningsprosjekter under fanen: Prosjekter

 

FORSKNINGSGRUPPEMØTER HØSTEN 2020

Presentasjon av Ph.D prosjekt følgende mandager kl 12 - 13 i Hemil møterom, Alrek Helseklynge.

Mandag 28.September

Oyeniyi Samuel Olaniyan

Mandag 26.Oktober

Raquel Herrero Arias

Mandag 16.November

Jan Stokkebekk

Mandag 7.desember

Marit Hjellset Larsen