Hjem

Barnevern, likestilling og inkludering

Hovedinnhold

Barnehender

Kontakt

Leder: Anette Christine Iversen

Nestleder: Ragnhild Hollekim  

Barnevern, likestilling og inkludering
ALREK helseklynge
Årstadveien 17
5009 Bergen

Telefon: (+47) 5558 9894 ( evt. 5558 3132)

Velkommen til forskningsgruppen Barnevern, likestilling og inkludering (BLI)

Vi forsker på: 

- Barnevern og barns oppvekst, velferd og helse

- Barndom og foreldreskap

- Barns rettigheter

- Tiltak og tjenester for utsatte barn, unge og deres foreldre

- Brukermedvirkning

- Migrasjon og minoritetsforskning

Vår forskning skal bidra med kunnskap som fremmer sosial likeverdighet og inkludering. Vi fokuserer særlig på norsk og nordisk kontekst. Se mer om BLIs  forskningsprosjekter under fanen: Prosjekter

 

Ytringsfrihet
Fungi Ottemöller

Forskere mindre villige til å formidle «krenkende» funn: – Vi må ikke legge bånd på oss selv

Særlig forskere på feltene kjønn, klima og migrasjon begrenser formidlingen sin, viser ny rapport. – Det er viktig at vi ikke legger bånd på oss selv, sier migrasjonsforsker Fungisai Ottemöller.
DEBATT
sliten mor

Barneoppdragelse

Har forestillingene våre om hva en ansvarlig forelder er, gjort oppdragelse til en utmattende opplevelse?
UiB et av få norske universiteter som tilbyr master i barnevern
Illustrasjon studenter som skriver notater

Ny barnevernslov med krav om master

Regjeringen foreslår å innføre krav om barnevernsfaglig mastergrad for ansatte i barnevernet. I tillegg skal mastergradene få felles kompetansekrav.

Kronikk
Deprimert mann

Velkommen til Norge, så lenge du tilpasser deg

Enslige mindreårige flyktninger forteller at de må bli så like nordmenn som overhodet mulig for å bli akseptert og inkludert. Mange legger derfor egen kultur og verdier på hyllen, til fordel for sosial inkludering.