Hjem

Barnevern, likeverd og inkludering

Hovedinnhold

Barnehender

Kontakt

Leder: Marte Knag Fylkesnes

Koordinator: Nawar Sayyad

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Det psykologiske fakultet
ALREK helseklynge
Årstadveien 17
5009 Bergen

Velkommen til forskningsgruppen Barnevern, likeverd og inkludering (BLI)

BLI er en flerfaglig forskningsgruppe med forskere fra barnevern, sosialt arbeid, helsefremmende arbeid og psykologi. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, praksisfelt, lokale og nasjonale helse- og sosialmyndigheter samt interesse- og brukerorganisasjoner.

Vår forskning skal bidra med kunnskap som fremmer sosial likeverdighet og inkludering. Vi fokuserer særlig på norsk og nordisk kontekst og forsker på: 

- Barnevern og barns oppvekst, velferd og helse

- Barndom og foreldreskap

- Barns rettigheter

- Forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn

- Tiltak og tjenester for utsatte barn, unge og deres foreldre

- Brukermedvirkning

- Migrasjon og minoritetsforskning

Våre medlemmer underviser på Master i Barnevern og Master i Barnevernsarbeid ved Det psykologiske fakultet.

Se mer om BLIs  forskningsprosjekter

FORSKNING
Mann som dekker ansiktet med hendene

Pedofili kan etableres tidlig – mange oppdager det i tenårene

Opptil et par prosent av den voksne mannlige befolkningen er anslått til å være pedofile. Gjennom forskningen er det intensivt arbeid for å finne ut om hva som forårsaker det, og hvordan kan behandles, sier Sara Jahnke til Göteborgs-Posten.
Forskning
Trond Helland

Norsk barnevern på kollisjonskurs med Europa

Ny forskning viser at Norge i mindre grad enn resten Europa vektlegger gjenforening med biologisk familie. Det fører til at Norge er det landet som oftest dømmes i saker ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.

Aktuell
barn som leser på pc

Weekendavisen

Antallet av saker hvor barn krenker andre barn ser ut til å være stigende. Ofte kommer inspirasjonen fra internettet, sier tidligere stipendiat Monica Jensen.
Nyhet
Gruppebilde deltaker prosjekt 2PS

Sara Jahnke er partner i EU-prosjekt

Prosjektet skal øke bevissthet rundt misbruk av barn forske på tiltak slik at forebygging kan styrkes.

DEBATT
sliten mor

Barneoppdragelse

Har forestillingene våre om hva en ansvarlig forelder er, gjort oppdragelse til en utmattende opplevelse?

BLI søker å være et forum for:

  • Å stimulere til kritisk refleksjon gjennom mangfold i perspektiver, teorier og metodologi
  • Vitenskapelige utvekslinger om felles forskningsinteresser og tverrfaglige perspektiver
  • Å stimulere til og etablere samarbeid om forskningsprosjekter internt og eksternt