Hjem

Barnevern, likestilling og inkludering

Barnehender

Kontakt

Leder: Anette Christine Iversen

Nestleder: Ragnhild Hollekim  

Barnevern, likestilling og inkludering
ALREK helseklynge

Årstadveien 17
5009 Bergen

Telefon: (+47) 5558 9894 ( evt. 5558 3132)

Velkommen til forskningsgruppen Barnevern, likestilling og inkludering (BLI)

Vi forsker på: 

- Barnevern og barns oppvekst, velferd og helse. 

- Barns rettigheter

- Tiltak og tjenester for utsatte barn, unge og deres foreldre

- Brukermedvirkning

- Migrasjon og minoritetsforskning

Vår forskning skal bidra med kunnskap som fremmer sosial likeverdighet og inkludering. Vi fokuserer særlig på norsk og nordisk kontekst. Se mer om BLIs  forskningsprosjekter under fanen: Prosjekter

 

FORSKNINGSGRUPPEMØTER HØSTEN 2020

Presentasjon av Ph.D prosjekt følgende mandager kl 12 - 13 i Hemil møterom, Alrek Helseklynge.

Mandag 28.September

Oyeniyi Samuel Olaniyan

Mandag 26.Oktober

Raquel Herrero Arias

Mandag 16.November

Jan Stokkebekk

Mandag 7.desember

Marit Hjellset Larsen