Hjem
Det psykologiske fakultet
Kva kan du bli?

Barnets kontaktperson

Gro Kristina var utdannet lærer, men ønsket å bygge videre på engasjementet for sårbare og risikoutsatte barn. Derfor valgte hun masterprogrammet i barnevern ved UiB.

Hovedinnhold

Mitt mål er å kunne utgjøre en forskjell for barn.

Gro Kristina Brattåker fullførte mastergraden i barnevern våren 2018. Nå jobber hun som saksbehandler i Barneverntjenesten i Bergen, der hun er barnets kontaktperson.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

- Min nåværende jobb er utfordrende, variert, spennende og ikke minst altoppslukende. Det har vært en utrolig bratt læringskurve siden jeg startet, og jeg gleder meg til fortsettelsen! Ingen dager og ingen saker er like, noe som gjør at man hele veien må gjøre ulike vurderinger og være oppdatert på arbeidsoppgavene man har foran seg. 

Hvordan var det å starte i jobb etter to år med studier?

- Overgangen fra studiene til arbeidslivet var tøff! Både i forhold til rutiner og ny struktur i hverdagen, fra frie rammer som student til faste rammer i en hektisk arbeidshverdag med krevende arbeidsoppgaver, men også fordi det er en jobb som krever mye. Det var og er fremdeles mye å sette seg inn i, både av datasystemer, måter å jobbe på, samt alle ulike avtaler man skal gjennom i løpet av en dag. Mest av alt var det gøy, i form av å lære noe nytt hver dag og føle at det man gjør er viktig og av betydning for noen andre. 

Hvorfor valgte du å studere master i barnevern ved Universitetet i Bergen?

- Jeg har alltid hatt et stort engasjement og en stor interesse for barnevernsfeltet. Barnevernsfeltet og arbeid med mennesker er noe jeg engasjerer meg sterkt i, samt det å være en trygg omsorgsperson for barn og unge. Gjennom mine erfaringer fra både lærerutdanningen, og i arbeidet som lærer, fant jeg tidlig et brennende engasjement for sårbare og risikoutsatte barn. Jeg har et stort engasjement og et ønske om å hjelpe og bistå barn og unge som har behov for støtte og veiledning i en krevende livssituasjon. Mitt mål med å ta en master i barnevern var å lære mer om feltet og fordype meg i noe jeg syntes var spennende, samt bli kvalifisert til en jobb innen barnevernet for å kunne utgjøre en forskjell for barn. 

På hvilke måter kan du bruke det du lært i utdanningen i arbeidslivet?

- Det er mange ting fra utdanningen som er relevant for jobben min. Det faglige omhandler alt fra lovverket og mandatet man jobber ut fra, til hvilke tiltak man kan sette inn for å hjelpe familiene og hvilken effekt dette kan ha, til å ha avdekkende samtaler med barn. Ikke minst har jeg lært meg å være kritisk og vurdere arbeidet jeg selv gjør i et komplekst felt. Dette var noe jeg fikk stor innsikt i ved hjelp av erfarne medstudenter ved utdanningen, som tidlig lærte meg at teorien ikke alltid er like gjennomførbar i praksis. Hver dag legger jeg merke til nye ting som studiet lærte meg, ting som jeg nødvendigvis ikke var klar over at jeg hadde lært. Som lærer kjente jeg på en viss usikkerhet ved å starte i en kontaktpersonstilling, og følte meg i forkant av tiltredelsen som delvis inkompetent til den type jobb. Likevel erfarte jeg raskt at jeg hadde lært mer enn jeg trodde ved utdanningen, og at det er en jobb man ikke kan før man starter i stillingen. En stor del av jobben min består av skriving, noe jeg fikk god trening i under masterskrivingen. Alt fra struktur til rettskriving til formelt språk er noe jeg drar nytte av i arbeidshverdagen etter å ha jobbet med det under utdanningen.

Har du noen tips til studenter om jobbmuligheter etter studiene?

- Vær sulten, engasjert og interessert – det er mine beste tips for både å skrive søknad, gå på jobbintervju og å starte i ny jobb etter endt studie. 

Intervjuet ble gjennomført i august 2018