Hjem
Det psykologiske fakultet

Miljøterapeut med psykologi og barnevern

Eirinn Hesvik Ljones jobber som miljøterapeut i et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Turnusen gjorde det mulig for henne å begynne i jobben før hun var ferdig med mastergraden i barnevern.

Hovedinnhold

Kunnskap om barns ressurser, levekår og utvikling er viktig for meg i jobben som miljøterapeut.

Hvorfor valgte du å studere ved UiB?

 - Jeg hadde hørt mye positivt om UiB som utdanningsinstitusjon, og så bor jeg et lite stykke utenfor Bergen, så det var mulig for meg å pendle. UiB hadde utdanningsløp som jeg interesserte meg for. Jeg startet med et årsstudium i psykologi, og trivdes veldig godt. Jeg valgte derfor å gå videre på andre året på bachelor i generell psykologi. Da bacheloren var fullført, endret UiB på opptakskravene til mastergraden i barnevern og tok imot søkere med generell sosialfaglig bakgrunn. Masteren hadde tidligere vært rettet mot sosionomer og barnevernspedagoger. Jeg hadde fått mye kunnskap om psykologi fra bachelorgraden, men ønsket å konkretisere utdanningen min enda mer. Masteren virket spennende og som noe jeg kunne ønske å jobbe med, og jeg valgte derfor å ta mastergrad i barnevern.

Du begynte faktisk i jobben din før du var ferdig med studiene?

- Ja, jeg fikk en 45 % stilling i et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger da jeg var kommet halvveis i masterstudiet i barnevern. I denne type stilling jobber vi medleverturnus, noe som gjorde det mulig å kombinere jobb og studier. Da masteroppgaven var levert, var jeg så heldig at jeg fikk tre inn i et 100 % vikariat. Dette innbærer at jeg bor med ungdommene i 2-3 døgn, og har deretter en uke fri.

Hvordan var overgangen fra studier til arbeidsliv?

- Ettersom jeg begynte å jobbe underveis i studiene, fikk jeg en veldig myk overgang til arbeidslivet. Det er litt rart at jeg ikke har innleveringer og frister å forholde meg til lenger, men jeg gleder meg til å anvende den teoretiske kunnskapen jeg har fått ved UiB i praksis. Dette er både utfordrende og spennende!

På hvilke måter har du nytte av utdanningen i jobben din?

- Både bachelor i generell psykologi og master i barnevern er relevant for jobben som miljøterapeut. Jeg har lært mye om barns utvikling, og om barn som lever under komplekse og utfordrende forhold. Det er viktig å ha kunnskap om ulike risikofaktorer og utfordringer som barn og familier kan møte. Et annet viktig perspektiv har vært barns rettigheter og hvordan disse kan bli ivaretatt på en god måte. Ikke minst er kunnskap om hvilke ressurser barn har, og hvordan man kan fremme barns utvikling og levekår på en god måte, viktig for meg i jobben som miljøterapeut.

- Gjennom utdanningen min ved UiB har jeg også lært å være analytisk og tenke kritisk. Det finnes mange måter å tenke omkring barn og barns utvikling. Det å være reflektert, ta utgangspunkt i ulike perspektiver og synspunkter er viktig for å få en helhetlig forståelse. Hvordan anvende forskning og holde seg oppdatert på nyere studier etter at utdanningen er ferdig er viktig lærdom jeg har tatt med meg.

Hvilket råd vil du gi andre som ønsker å gå i samme retning som deg?

- Erfaring er veldig viktig og høyt verdsatt i arbeid som omhandler barn og unge. Dette kan være noe utfordrende for oss som kommer rett fra utdanning. Det er derfor viktig å være åpen for alle mulighetene som er der ute, forsøke å tilegne seg erfaring og være interessert! Vær åpen for alle mulighetene, vær proaktiv: Du er en ressurs!