Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering
Kunngjøring Disputas

Ph.D-grad. Ingfrid Vaksdal Brattabø

Hovedinnhold

Ingfrid Vaksdal Brattabø disputerer fredag 27. april for ph.d.-graden med avhandlinga:«Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel. – A national cross-sectional study among public dental health personnel in Norway.»

1.    opponent: Professor Øyvind Kvello, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU
2.    opponent: Forsker Birgitta Jönsson, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge


 Øvrig medlem av komiteen: Professor emeritus Maurice Mittelmark, HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, UiB
Prøveforelesningen og disputas blir ledet av visedekan Helge Molde.

Les mer om det: 

https://www.uib.no/nye-doktorgrader/116936/fr%C3%A5-tannvern-til-barnevern