Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering
KUNNGJØRING DISPUTAS

Ph.D.-Grad- Marte Knag Fylkesnes

Hovedinnhold

Marte Knag Fylkesnes disputerer fredag 4. mai for Ph.D.-graden med avhandlingen: "Frykt, forhandlinger og deltakelse. Familier med minoritetsbakgrunn i møte med den norske barneverntjenesten".

1. Opponent: Professor Berit Berg, Insitutt for sosialt arbeid, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. Opponent: Docent Disa Bergnéhr, Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, Jönköping University, Sverige.

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Betydningen av tillit og anerkjennelse i samhandlingen mellom barnevernet og etniske minoritetsforeldre"

 

Øvrig medlem av komiteen: Førsteamanuensis Line Torbjørnsen Hilt, Institutt for pedagogikk, Del psykologiske fakultet, UiB

Prøveforelesningen og disputas blir ledet av professor Norman Anderseen.

Adgagn for interesserte

Les mer: https://www.uib.no/nye-doktorgrader/116987/frykt-barnevernet-skaper-avstand