Hjem
Borgund kaupang
Borgund Kaupang Prosjektet

Om prosjektet - problemstillinger og perspektiv

Borgund Kaupang Prosjektet (BKP) sine problemstillinger dreier seg om hva slags økonomisk livsgrunnlag folk som bodde her hadde, og i hvilken grad Borgundfolkene tok del i nasjonale og internasjonale nettverk

Norway (Borgund Kaupang Project) - Gitte Hansen

BorgundKaupangProsjektet var med i den internasjonale arkeologifestivalen DigNation (for DigVentures) den 13.-14.juni 2020. Lær om prosjektet i vårt bidrag!

Hovedinnhold

I middelalderen var Borgund (utenfor dagens Ålesund i Møre og Romsdal) en av Norges 16 byer (se kart). Stedet går tilbake til vikingtiden og blir forlatt i seinmiddelalderen. Borgund er kjent fra skriftlige kilder og fra omfattende arkeologiske undersøkelser, men lite grunnforskning er gjort på kildematerialet. Gjennom tverrfaglige tilnærminger vil vi kaste lys over de økonomiske og kulturelle forutsetninger for at Borgund oppsto og ble forlatt.

Prosjektet sine hypoteser er:

  1. At Borgund spilte en viktig rolle for foredlingen av naturressurser fra hav, fjord og fjell (bl.a. fisk, jern, båtbygging?). Vi tenker at stedet kan ha vært et viktig regionalt knutepunkt for nasjonal og internasjonal handel med norske varer.
  2. At Borgundfolkene hadde god kjennskap til- og tok del i storsamfunnets gleder og goder. De hadde sannsynligvis gode økonomiske, kulturelle og sosiale forbindelser både lokalt og internasjonalt.

Med et ‘perspektiv nedenfra’ er det fokus på økonomiske, sosiale og kulturelle aspekter av produksjon og forbruk av hjemlige og eksotiske varer. To Ph.D. prosjekt skal ta for seg

  1. Produksjon og forbruk av norsk jern på Borgund
  2. Forbruk av hjemlige og importerte husholdningsvarer: norske kleberkar og importert keramikk.

Prosjektets team av etablerte forskere og håndverkere skal ta for seg importerte tekstiler, rekonstruksjon av tekstiler, kjønns og aldersrelaterte aktiviteter, hverdagsgjenstander som sko kammer, kjøkkentøy, redskaper til ute- og innebruk, råstoffer til bygging av kirker og bolighus, eiendomsforhold, samtidens oppfattelser av forlatte byer mm. Borgundsamfunnet skal studeres i et sammenliknende perspektiv; det som skjer på Borgund, skal sees i lyset av samtidens Norge og Europa. Prosjektets mål er å gi ny innsikt i livet i et lite bysamfunn i Europas periferi og rollen slike steder spilte på storsamfunnets scene.