Hjem

Brenk labben

Hovedinnhold

Banner

Vi forsker med protein strukturer og ligander.

Les mer på vår engelske nettside: The Brenk lab.

Det overordnede forskningsmålet til Brenk-laboratoriet er å forbedre metoder som brukes for strukturbasert legemiddeldesign og å anvende disse metodene til å designe inhibitorer for enzymer med biologisk relevans. Et sentralt poeng i vår forskning er samspillet mellom teoretiske og eksperimentelle metoder.