Hjem

Broegelmann forskningslaboratorium

Hovedinnhold

BRL logo

Broegelmann forskningslaboratorium (BRL) ble startet i 1957 og ble da samlokalisert og integrert med Institutt for klinisk vitenskap (Klinisk Institutt 2). Forskningsgruppen er ledet av professor Helena Erlandsson Harris, Broegelmann-leder for translasjonsimmunologi og leder for immunologi- og revmatologigruppen. 

BRL er et multinasjonalt forskningsmiljø med gruppeledere fra hele Europa og laboratoriemedlemmer over hele verden. Mer informasjon om de respektive gruppelederne finner du på denne lenken.

Den økonomiske kjernestøtten til BRL er generøst gitt av Broegelmannstiftelsen, med fondet forvaltet av styret ved Broegelmann forskningslaboratorium.

BRL er internasjonalt anerkjent som en av de ledende gruppene på eksperimentelle, kliniske og genetiske studier av Sjögrens syndrom, se Sjogrens forskning ved BRL (engelsk, norsk). BRL er nært tilknyttet Scandinavian Journal of Immunology, Bergen Research School in Inflammation og Bergen Flow Cytometry Core Facility.

Forskningen som utføres spenner fra epidemiologi, molekylære, genetiske og cellulære studier til eksperimentelle modeller og studier på klinisk godt karakteriserte pasientprøver. Vår ambisjon er å forstå de molekylære mekanismene som er aktive i ulike sykdommer og deres undergrupper, de underliggende risikofaktorene og triggere. Vi tror forskning vil bane vei for bedre, personlig behandling og til syvende og sist forebygging av sykdom.

For å legge til rette for dette samarbeider vi tett med klinikere og forskere ved Haukeland sykehus, i Norge, over hele Skandinavia og over hele verden. Vi støtter i tillegg utvikling og opplæring av juniorforskere i å tilby ECTS-akkrediterte kurs og workshops gjennom Bergen Research School in Inflammation (BRSI).