Hjem
Broegelmann forskningslaboratorium

Marie Wahren-Herlenius Gruppen

Flertallet av autoimmune sykdommer er mer vanlige hos kvinner enn hos menn, men det molekylære grunnlaget for denne kjønnsskjevheten er fortsatt dårlig forstått. I våre prosjekter fokuserer vi på den autoimmune eksokrinopatien Sjögrens syndrom som har blant de høyeste observerte kvinne-til-mann-forhold, for å dissekere det genetiske og hormonelle bidraget til kjønnsavhengig immunregulering ved enkeltcelleoppløsning og hvordan disse forskjellene kan føre til autoimmun sykdom .

Hovedinnhold

Marie Wahren-Herlenius tok deler av sin doktorgradsutdanning og en postdoktorperiode ved Broegelmann Research Laboratory på 90-tallet, og har fortsatt samarbeid med miljøet siden. Hun ble utnevnt til professor II i en bistilling, Universitetet i Bergen i 2020. Hun er også professor ved Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Prosjekter i gruppen

Autoimmune sykdommer rammer rundt 5 % av befolkningen, med høy sykelighet og økt dødelighet. Det er et kritisk behov for bedre diagnostiske verktøy, forebyggende tiltak og spesifikke terapier for denne familien av lidelser, men vi mangler fortsatt forståelse for de patogene mekanismene som fører til disse sykdommene. Kvinner har mye høyere risiko for å utvikle autoimmun sykdom, med de mest ekstreme tallene i systemiske lidelser som SLE og Sjögrens syndrom der mer enn ni av ti pasienter er kvinner (se figur 1). Det er et klart genetisk bidrag til disse sykdommene, og genomomfattende studier har identifisert polymorfismer gruppert i TLR/interferon, lymfocyttsignalering og antigenpresentasjonsveier assosiert med Sjögrens syndrom. Interessant nok fører mange av de assosierte genetiske variantene til differensiell genregulering, såkalte ekspresjonskvantitative loci (eQTL) effekter. Påvirkningen av sex, eller hvorfor disse immunveiene og beslektede gener ville bli dysregulert spesifikt hos kvinner, er ikke klart.

 

Spesielt er det ingen forskjell i hyppigheten av disse polymorfismene mellom kvinner og menn i den generelle befolkningen. I våre prosjekter bygger vi på observasjonen at genetiske polymorfismer assosiert med Sjögrens syndrom som vi identifiserer, dermed dramatisk øker sannsynligheten for at sykdommen utvikler seg hos kvinner som bærer disse genetiske egenskapene sammenlignet med menn. Følgelig kan konteksten "kvinnelig kjønn" føre til en annen funksjonell påvirkning av de genetiske polymorfismene assosiert med systemisk autoimmunitet enn konteksten "mannlig kjønn". Denne nye ideen bygger bro mellom sex-bias i Sjögrens syndrom med spesifisiteten til genetiske assosiasjoner. Våre prosjekter tar sikte på å identifisere slike kjønnspåvirkede eQTL-er, og dissekere det genetiske og hormonelle bidraget til kjønnsavhengig immunregulering ved enkeltcelleoppløsning og hvordan disse forskjellene kan føre til autoimmun sykdom. Ny teknologi tillater nå transkripsjonsanalyse på enkeltcellenivå i stedet for bulkprøver av vev, for å oppdage grunnleggende kjønnsforskjeller i immunsystemet og for å identifisere de molekylære driverne som ligger til grunn for dem (se figur 2). Vi bruker unike menneskelige kohorter av pasienter med Sjögrens syndrom, og prosjektet er finansiert av den europeiske organisasjonen FOREUM og Norges forskningsråd.

 

Mer informasjon om vår forskning finner du her https://ki.se/en/meds/research-group-marie-wahren-herlenius

 

Sex ratio and methods
Foto/ill.:
Marie Wahren-Herlenius

Selected publications

Sjöstrand M, Ambrosi A, Sullivan J, Malin S, Kuchroo V, Espinosa A, Wahren-Herlenius M. Expression of the immune regulator TRIM21 is controlled by interferon regulatory factors. J Immunol 2013, 191:3753-3763.              

Rusakiewicz S, Nocturne G, Lazure T, Semeraro M, Flament C, Caillat-Zucman S, Sène D, Delahaye N, Vivier E, Chaba K, Poirier-Colame V, Nordmark G, Eloranta ML, Eriksson P, Theander E, Forsblad-d'Elia H, Omdal R, Wahren-Herlenius M, Jonsson R, Rönnblom L, Nititham J, Taylor KE, Lessard CJ, Sivils KL, Gottenberg JE, Criswell LA, Miceli-Richard C, Zitvogel L and Mariette X. NCR3/NKp30 Contributes to Pathogenesis in Sjogren's Syndrome. Sci Transl Med 2013, 5:195ra96.

Lessard CJ, He Li, ´Adrianto I, Ice J, Rasmussen A, Grundahl K, Kelly J, Dozmorov M, Miceli-Richard C, Bowman S, Lester S, Eriksson P, Eloranta M, Brun J, Gøransson L, Harboe E, Guthridge J, Kaufman K, Kvarnström M, Cunninghame Graham G, Grandits M, Nazmul-Hossain A, Patel K, Adler A, Maier-Moore J, Farris A, Brennan M, Lessard J, Chodosh J, Gopalakrishnan R, Hefner K, Houston G, Huang A, Hughes P, Lewis D, Radfar L, Rohrer M, Stone D, Wren J, Vyse T, Gaffney P, James J, Omdal R, Wahren-Herlenius M, Illei G, Witte T, Jonsson R, Rischmueller M, Rönnblom L, Nordmark G, Ng W for UK primary Sjögren's syndrome registry, Mariette X, Anaya J, Rhodus N, Segal B, Scofield H, Montgomery C, Harley J and Moser Sivils K. Identification of multiple genetic variants associated with Sjögren’s syndrome involved in both the innate and adaptive immune responses. Nature Genetics 2013, 45:1284-1292.

Ambrosi A and Wahren-Herlenius M. Update on the immunobiology of Sjögren’s syndromeCurr Opin Rheumatol 2015, 27:468-75.

Brauner S, Folkersen L, Kvarnström M, Meisgen S, Petersen S, Franzén-Malmros M, Mofors J, Brokstad KA, Klareskog L, Jonsson R, Westerberg L, Trollmo C, Malmström V, Ambrosi A, Kuchroo VK, Nordmark G, Wahren-Herlenius M. H1N1 vaccination in Sjögren's syndrome triggers polyclonal B cell activation and promotes autoantibody production. Ann Rheum Dis 2017, 76:1755-1763.

Brauner S, Jiang X, Thorlacius GE, Lundberg AM, Östberg T, Yan ZQ, Kuchroo VK, Hansson GK, Wahren-Herlenius M. Augmented Th17 differentiation in Trim21 deficiency promotes a stable phenotype of atherosclerotic plaques with high collagen contentCardiovasc Res 2018, 114:158-167.

Aqrawi LA, Mentlein L, Meneghel L, Björk A, Thorlacius GE, Ivanchenko M, Ramírez Sepúlveda JI, Skarstein K, Kvarnström M, Brauner S, Espinosa A, Wahren-Herlenius M. Clinical associations and expression pattern of the autoimmunity susceptibility factor DIORA-1 in patients with primary Sjögren's syndromeAnn Rheum Dis 2018, 77:1840-1842.

Kyriakidis N, Kockum I, Julkunen H, Hoxha A, Salomonsson S, Meneghel L, Ebbing C, The Swedish Congenital Heart Block Study Group, Dilthey A, Eronen M, De Carolis S, Kiserud T, Ruffatti A, Kere J, Meisgen S, Wahren-Herlenius M. European families reveal MHC class I and II associations with autoimmune-mediated congenital heart blockAnn Rheum Dis 2018, 77:1381-1382. 

Mofors J, Arkema EV, Björk A, Westermark L, Kvarnström M, Forsblad-d’Elia H, Magnusson Bucher S, Eriksson P, Mandl T, Nordmark G, Wahren-Herlenius M. Infections increase the risk of developing Sjögren’s syndromeJ Intern Med 2019, 285:670-680.

Mofors J, Eliasson H, Ambrosi A, Salomonsson S, Skog Andreasson A, Fored M, Ekbom A, Bergman G, Soncesson SE, Wahren-Herlenius M. Comorbidity and long-term outcome in patients with congenital heart block and their siblings exposed to Ro/SSA autoantibodies in uteroAnn Rheum Dis 2019, 78:696-703.

Björk A, Thorlacius GE, Mofors J, Richardsdotter Andersson E, Ivanchenko M, Tingström J, James T, Brokstad KA, Cox RJ, Jonsson R, Kvarnström M, Wahren-Herlenius M. Viral antigens elicit augmented immune responses in primary Sjögren's syndrome. Rheumatology (Oxford) 2020, 59:1651-1661.

Mofors J, Björk A, Smedby KE, Kvarnström, M, Forsblad-d’Elia H, Magnusson Bucher S, Eriksson P, Mandl T, Baecklund E, Nordmark G, Wahren-Herlenius M. Increased risk of multiple myeloma in primary Sjögren’s syndrome is limited to individuals with Ro/SSA and La/SSB autoantibodiesAnn Rheum Dis 2020, 79:307-308.

Sonesson SE and Wahren-Herlenius M. Surveillance of congenital heart block in highly specialised careLancet Rheumatology, 2020, 2:e203-204.

Sonesson SE and Wahren-Herlenius M. Mortality in congenital heart block. Lancet Rheumatology 2020, 2(10):e588-599.       

Björk A, Mofors J, Wahren-Herlenius M. Environmental factors in the pathogenesis of primary Sjögren’s syndromeJ Intern Med 2020, 287:475-492.

Wahren-Herlenius M, Rönnblom L. Learning from similarities between vaccine responses and SLE. Nat Rev Rheumatol 2020, 16:355-356.

Gao Y, Liu R, He C, Basile J, Vesterlund M, Wahren-Herlenius M, Espinoza A, Hokka-Zakrisson C, Zadjali F, Yoshimura A, Karlsson M, Carow B, Rottenberg ME. SOCS3 Expression by Thymic Stromal Cells Is Required for Normal T Cell DevelopmentFront Immunol 2021, 12:642173.

Thorlacius GE, Hultin-Rosenberg L, Sandling JK, Bianchi M, Imgenberg-Kreuz J, Pucholt P, Theander E, Kvarnström M, Forsblad-d'Elia H, Bucher SM, Norheim KB, Johnsen SJA, Hammenfors D, Skarstein K, Jonsson MV, Baecklund E, Aqrawi LA, Jensen JL, Palm Ø, Morris AP; DISSECT consortium; the ImmunoArray consortium, Meadows JRS, Rantapää-Dahlqvist S, Mandl T, Eriksson P, Lind L, Omdal R, Jonsson R, Lindblad-Toh K, Rönnblom L, Wahren-Herlenius M, Nordmark G. Genetic and clinical basis for two distinct subtypes of primary Sjögren's syndrome. Rheumatology (Oxford) 2021, 60:837-848.

Ivanchenko M, Thorlacius GE, Hedlund M, Ottosson V, Meneghel L, Björkander S, Ossoinak A, Tingström J, Bremme K, Sverremark-Ekström E, Gemzell-Danielsson K, Sonesson SE, Chemin K, Wahren-Herlenius M. Natural killer cells and type II interferon in Ro/SSA and La/SSB autoantibody-exposed newborns at risk of congenital heart block.
Ann Rheum Dis 2021, 80:194-202.

Genetics and epigenetics of primary Sjögren syndrome: implications for future therapies. Thorlacius GE, Björk A, Wahren-Herlenius M.Nat Rev Rheumatol. 2023 May;19(5):288-306. doi: 10.1038/s41584-023-00932-6. Epub 2023 Mar 13.PMID: 36914790