Hjem

Cellemetabolisme-gruppen

Hovedinnhold

Front image

Vi studerer hvordan endringer i cellens stoffskifte kan kobles til sykdom. Vi kombinerer ulike metoder for å undersøke energiomsetningen i eksperimentelle modeller og kliniske prøver. Les mer på vår engelske nettside. Cellemetabolisme-gruppen (Tronstad laboratoriet) hører til forskningsenheten Metabolisme og kreft.

Nyhet | Forskning
qdwddwq

UiB får 11 millioner i støtte til ME-forskning

Forskningsrådet har bevilget 60 millioner kroner til ulike forskningsprosjekt innen kvinnehelse. UiB er tildelt 11 millioner kroner til et prosjekt ved Institutt for biomedisin som skal undersøke om pasienter med ME kan ha en feil i energiomsetningen.

Nyhet
man sleeping in dark room

– ME kan knyttes til energisvikt i cellene

Professor Karl Johan Tronstad ved UiB har ledet en studie hvor de fant endringer i den biokjemiske sammensetningen i blodet til ME-syke. Den støtter en hypotese om at sykdommen fører til svikt i cellens energiomsetning.

Forskning
Karl Johan Tronstad portrett

Mennesker som lider av kronisk utmattelse har defekt i stoffskiftet

En ny studie tyder på at energimangel og økt melkesyreproduksjon hos ME-pasienter kan skyldes hemming av enzymet pyruvat dehydrogenase.