Hjem
Demokrati og utvikling

Nyhetsarkiv for Demokrati og utvikling

Postdoktor Gyda Marås Sindre er tildelt mobilitetsstipend delvis finansiert av EU som et Marie Curie-fellowship og delvis av Norsk Forskningsråd. Sindre skal studere politiske partier i post-konflikt-områder.
Professor Siri Gloppen er medredaktør på en ny antologi om konsekvensene av rettslig regulering av velferdspolitikk. Boken utgis av Edward Elgar Publishing med enkeltkapitler av postdoktor Cornelius Cappelen og professor Lise Rakner.
Professor Lars Svåsand finner i en ny artikkel at mangelfull partiregulering har bidratt til deinstitusjonalisering av det malawiske partisystemet. Artikkelen er publisert i International Political Science Review.
CICERO-direktør Kristin Halvorsen og Lars Haltbrekken fra Norges Naturvernforbund var blant debattantene da ‘Klima, medier og politikk’ ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 26. november. Boken er redigert av Elisabeth Eide, Dag Elgsem, Siri Gloppen og Lise Rakner.
Siri Gloppen og Lise Rakner slipper i dag boken Klima, medier og politikk, redigert sammen med Elisabeth Eide og Dag Elgsem. Boken tar for seg vår tids tenkning om energipolitikk.
Sørøst-Asia-ekspert Gyda Marås Sindre finner i et nytt bokkapittel at indonesiske myndigheters ambisiøse politikk for miljøvennlig fattigdomsreduksjon undermineres av kameraderi, korrupsjon og utfordringer knyttet til styresettet.
Hva er konsekvensene av rettsliggjøring av kontroversielle og moralske politiske spørsmål? Dette er hovedspørsmålet i Vegard Furustøl Vibes doktorgradsprosjekt.
Postdoktor Gyda Marås Sindre undersøker i en ny artikkel erfaringene med å koble bistand og humanitær assistanse til fredsforhandlinger i Aceh og på Sri Lanka. Hovedfunnet er at slik kobling kan ha flere positive effekter, men også ta fokuset bort fra konfliktens kjerne.
Grunnlovsendringer som skal modernisere domstolene og styrke deres uavhengighet kan ha motsatt effekt. Det er hovedfunnet til post-doc Andrea Castagnola og Aníbal Pérez-Liñán i en ny artikkel publisert i British Journal of Political Science.
Hva har Vatikanet, Norge og et knippe småstater med spesielle bånd til Taiwan til felles? Isfront med Kina, skriver stipendiat Hans Jørgen Gåsemyr ved Institutt for sammenliknende politikk i en ytring-kronikk.
Førsteamanuensis Ragnhild L. Muriaas og Happy M. Kayuni finner i en ny studie av Malawi at øremerket valgfinansiering kan ha en viss effekt på kvinners mulighet til å vinne frem i valgnominasjoner, men har også andre utilsiktede konsekvenser.
Domstolenes rolle i politikk, demokrati og politiske institusjoner i Latin-Amerika er argentinske Andrea Castagnolas forskningsfelt.
Valgvold og valgadministrasjon i Afrika sør for Sahara er forskningsfeltet til Stephan Hamberg, stipendiat ved University of Washington. Han er gjesteforsker ved Institutt for sammenliknende politikk vår- og høstsemesteret 2014.
Når det demokratisk valgte parlamentet i Paraguay velger den mest legitime og legale formen for å fjerne sin president, så er parlamentet i sin rett til gjøre det. Det skriver Leiv Marsteintredet på Minervanett.
Studentersamfunnet og Resurssenteret arrangerer debatt den 18. september. Tittelen er "Hvordan skape rettferdig fordeling i fattige land?". Utviklingsminister Heikki Holmås stiller til debatt med Odd-Helge Fjeldstad (CMI)og Ottar Mæstad (CMI), i tillegg til Demokrati og utviklingsgruppens medlemmer Siri Gloppen (CMI) og Lise Rakner (UiB). Møteleder er Karina Asbjørnsen (NRK).
Forskningsgruppen "Demokrati og utvikling" er en av tre forskningsgrupper ved Institutt for sammenliknende politikk. Denne inviterer nå nye masterstudenter til orienteringsmøte 5. september.