Hjem
Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox
DIGITOX

Ny stipendiat

Skal forske på ungdom og digital frakobling.

Research fellow Mehri S. Agai
Mehri S. Agai er psykologi og skal skrive doktoravhandling knyttet til Digitox-prosjektet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.
Foto/ill.:
Janne Biedilæ Bjørgan

Hovedinnhold

I januar begynte Mehri S. Agai stipenditatet sitt ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Hun skal bruke doktorgraden sin på å undersøke ungdom som ønsker eller allerede har trukket vekk fra digitale medier. 

– Vi vet veldig lite om dette, og det er også forsket lite på utenlands. Jeg lurer på hva som kjennetegner ungdommene som ønsker eller gjør dette, om det har noe med deres sosioøkonomiske status å gjøre. Jeg lurer også på om de opplever bedre livskvalitet av å ta pause fra digitale medier.

Samfunnspsykologi og medievitenskap

Agai er utdannet psykolog og har jobbet som terapeut og med samfunnspsykologi i snart tre år. Hun er opptatt av helsefremmende arbeid, og tar også dette med inn i forskningen sin:

– Det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og helse, og også mellom sosioøkonomisk status og mediebruk. Det gir utslag i forskjellig bruk, og skaper ulikheter som igjen gir oss et rettferdighetsproblem. Kanskje er det slik at de bare er de med høy sosioøkonomisk status som trekker seg vekk fra digitale medier, sier Agai. 

Hvilke medier det er snakk om, vil hun la ungdommene avgjøre. 

– Jeg går bredt ut, og vil se på alle digitale medier som er viktige for ungdommer. Det samme gjelder hva som regnes som å koble seg fra - hva mener de det vil si? 

Agai er tilknyttet Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier, og Digitox-prosjektet.