Hjem

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

En familie på 60-tallet ser på fjernsyn sammen

Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Vi ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. 

Vi har jevn seminarvirksomhet hvor gruppens medlemmer og andre presenterer og diskuterer forskning. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Masterstudenter med relevante prosjekt ønskes også velkomne som medlemmer.

Gruppens medlemmer jobber blant annet med:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bruk av sosiale medier
  • Resepsjonsteori
  • Tolkninger av politiske budskap
Førsteamanuensis
Eirik Vatnøy

Eirik Vatnøy ansatt i fast stilling som førsteamanuensis

Eirik Vatnøy er ansatt som førsteamanuensis i moderne retorikk ved Universitetet i Oslo.

Stipendiat
Luise Salte

Luise Salte ansatt som stipendiat ved UiS

Smarttelefon og offentlighet: Hvordan svarer mobile sosiale medier til idealer om deltakelse og meningsdannelse?

Philosophiae Doctor
Magnus Hoem Iversen

Vellykket disputas for Magnus Hoem Iversen

Magnus Hoem Iversen avla sin doktorgrad med avhandlingen "Political advertising as a resource for citizenship: The reception of audiovisual rhetoric" den 14. desember.

Student
Studenter stipend

Masterstudenter får stipend

Bia Sjøvoll, Marianne Borchgrevink-Brækhus, Kathrine Lønøy og John Eirik Anfinsen fra Infomedia får stipend fra Fritt Ord og RAM for å jobbe med masteroppgavene sine

Nytt forskningsprosjekt
Colourbox

Ytre-Arne & Moe i nytt forskningsprosjekt tildelt FRIPRO-midler

Førsteamanuensis Brita Ytre-Arne og professor Hallvard Moe blir en del av det FRIPRO-finansierte «Intrusive media, ambivalent users and digital detox", et prosjekt som blant annet bygger videre på gruppens MeCIn-prosjekt.