Hjem

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

En familie på 60-tallet ser på fjernsyn sammen

Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Vi ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. 

Vi har jevn seminarvirksomhet hvor gruppens medlemmer og andre presenterer og diskuterer forskning. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Masterstudenter med relevante prosjekt ønskes også velkomne som medlemmer.

Gruppens medlemmer jobber blant annet med:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bruk av sosiale medier
  • Resepsjonsteori
  • Tolkninger av politiske budskap
Student
Studenter stipend

Masterstudenter får stipend

Bia Sjøvoll, Marianne Borchgrevink-Brækhus, Kathrine Lønøy og John Eirik Anfinsen fra Infomedia får stipend fra Fritt Ord og RAM for å jobbe med masteroppgavene sine

Nytt forskningsprosjekt
Colourbox

Ytre-Arne & Moe i nytt forskningsprosjekt tildelt FRIPRO-midler

Førsteamanuensis Brita Ytre-Arne og professor Hallvard Moe blir en del av det FRIPRO-finansierte «Intrusive media, ambivalent users and digital detox", et prosjekt som blant annet bygger videre på gruppens MeCIn-prosjekt.

Publikasjon
John Magnus R. Dahl og Synnøve S. Lindtner

Synnøve Lindtner og John Magnus Dahl med ny artikkel i Javnost - The Public

Artikkel om fjernsynsserien Skam og dens demokratiske potensial i tidsskriftet Javnost - The Public

Professor II
Janice Radway

Janice Radway er ny professor II ved UiB

Den internasjonalt anerkjente resepsjonsforskeren Janice A. Radway er ny professor II ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, tilknyttet Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier.

Publikasjon
Eirik Knudsen og Mikael Poul Johannesson

Erik Knudsen og Mikael Poul Johannesson med ny artikkel i Political Communication

Ny metodeartikkel i et internasjonalt topptidsskrift