Hjem

Mediebruksgruppen

Hovedinnhold

Mediebruksgruppen

Mediebruksgruppen (Bergen Media Use Research Group) forsker på hvordan mennesker – som publikum, brukere og borgere – forholder seg til medier, og hvordan de gjennom mediene forholder seg til hverandre og samfunnet. Forskningsgruppen er tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap, og ledes av Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne.

Forskning
Statistikk av covid-19 smitte

Mediebruksforskning om pandemien

Gjennom COVID-19 pandemien og i etterkant er det gjort spennende og variert forskning på hvordan pandemien har påvirket samfunnet. Her finner du en oversikt over artikler knyttet til mediebruk og pandemi.

Forskning
Covid 19 pandemic metrics over spread of virus

Ny studie om betydningen av smittetall i nyhetene under koronapandemien

I sin nyeste artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet Journalism, undersøker postdoktor John Magnus Ragnhildson Dahl og professor Brita Ytre-Arne hvordan nyhetsbrukere opplevde bruken av statistikk i journalistikken under COVID-19 pandemien

Forskning
Smartphone showing a news story

Ny forskning på nyhetsanbefalingssystemer

Forsker Erik Knudsen publiserte ny artikkel i Journal of Communication som gir et nytt teoretisk rammeverk for å studere nyhetsanbefalingssystemers virkning på selektiv eksponering.

ERC CONSOLIDATOR GRANT
ERC til Hallvard Moe

Skal kartlegge vår informasjonsberedskap med fersk ERC

Kor budde er kvar enkelt av oss til å skaffe oss rett informasjon og engasjere oss når det trengs? Medieprofessor Hallvard Moe får prestisjestipendet ERC Consolidator Grant frå EU for å betre skjøne vanlege folk si evne til å skaffe seg informasjon og engasjere seg i demokratiet.

Nyeste publikasjoner 

How the public understands news media trust: An open-ended approach (2021) - Erik Knudsen, Stefan Dahlberg og Silje Nygaard

Understanding digital disconnection beyond media studies (2021) - Hallvard Moe and Ole Jacob Madsen

Privacy, energy, time and moments stolen: Social media experiences pushing towards disconnection (2021) - Trine Syvertsen and Brita Ytre-Arne

Towards responsible media recommendation (2021) - Mehdi Elahi, Dietmar Jannach, Lars Skjærven, Erik Knudsen et al. 

Why so quiet? Exploring inhibition in digital public spaces (2021) - Hilde Sakariassen og Irene Costera Meijer

Women's emotion work on Facebook: Strategic use of emotions in public discourse (2021) - Hilde Sakariassen

Offentlighetens livsstiler: Om deltagere og tilskuere i norske medieoffentligheten (2021) - Jan Fredrik Hovden

Towards a critical understanding of data visualisation in democracy: a deliberative systems approach (2021) - Torgeir Uberg Nærland and Martin Engebretsen 

Advancing digital disconnection research: Introduction to the special issue (2021) - Stine Lomborg and Brita Ytre-Arne

Doomscrolling, Monitoring and Avoiding: News Use in COVID-19 Pandemic Lockdown (2021) - Brita Ytre-Arne and Hallvard Moe

Intrusive media and knowledge work: how knowledge workers negotiate digital media norms in the pursuit of focused work (2021) - Faltin Karlsen and Brita Ytre-Arne

Nordic journalists’ conceptual roles and perceived influences - A European and inter-Nordic comparison (2021) - Jan Fredrik Hovden and Jari Väliverronen

Class and everyday media use: A case study from Norway (2021) - Jan Fredrik Hovden and Lennart Rosenlund

"Dårlige borgere? Arbeiderklassen i den moderne offentligheten." I Ljunggren og Nordli Hansen Arbeiderklassen. Oslo: Cappelen Damm. (2021) - Jan Fredrik Jovden 

How the public understands news media trust: An open-ended approach (2021) - Erik Knudsen, Stefan Dahlberg, Magnus Iversen, Mikeal Johannesson and Silje Nygaard 

Hostility online: Flaming, trolling, and the public debate (2021) - Ida Vikøren Andersen

The Democratic Significance of Everyday News Use: Using Diaries to Understand Public Connection over Time and beyond Journalism (2021) Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne. 

From Wanderers to Strangers. The shifting space of Scandinavian immigration debate 1970–2016 (2020) - Jan Fredrik Hovden

Instead of the deliberative debate: How the principle of expression plays out in the news-generated Facebook discussion. (2020) - Ida V. Andersen

Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilities (2020) - Brita Ytre-Arne, Trine Syvertsen, Hallvard Moe og Faltin Karlsen

A digital public sphere: Just in theory or a perceived reality for users of social network sites? (2020) - Hilde Sakariassen 

Populism and popular culture: a case for identity-oriented research. In Krämer, B. & Holtz-Bacha, C. (eds) Perspectives on populism and the media. (2020) - Torgeir U. Nærland

Skriftlig protokolanalyse. Kapittel i Retorik og metode (2020) - Jens E. Kjeldsen, Eirik Vatnøy og Ida V. Andersen 


Affective Polarization in Multiparty Systems? Comparing Affective Polarization Towards Voters and Parties in Norway and the United States (2020) - Erik Knudsen 

Disentangling the Influence of Recommender Attributes and News-Story Attributes: A Conjoint Experiment on Exposure and Sharing Decisions on Social Networking Sites (2020) - Mikael Poul Johannesson og Erik Knudsen  

Audiences’ Communicative Agency in a Datafied Age: Interpretative, Relational and Increasingly Prospective (2020) - Brita Ytre-Arne og Ranjana Das

Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship (2020) - Torgeir U. NærlandJan Fredrik Hovden og Hallvard Moe

Methods for datafication, datafication of methods (2020) - Stine Lomborg, Lina Dencik og Hallvard Moe

Deliberative Systems Theory and Citizens’ Use of Online Media (2020) - Cathrine Holst og Hallvard Moe