Hjem

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Vi ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. 

Vi har jevn seminarvirksomhet hvor gruppens medlemmer og andre presenterer og diskuterer forskning. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Masterstudenter med relevante prosjekt ønskes også velkomne som medlemmer.

Gruppens medlemmer jobber blant annet med:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bruk av sosiale medier
  • Resepsjonsteori
  • Tolkninger av politiske budskap
Ph.d.-seminar

– Stort faglig utbytte i Paris

- Et vellykket kurs med høy kvalitet på innledere og studenter, sier postdoc Torgeir Uberg Nærland

Student

Masterstudenter får Fritt Ords studentstipend

Elisabeth Wiken og Kristina Tystad Larsen fra Infomedia får 30 000 kr hver fra Fritt Ord til å arbeide med masteroppgavene sine.

Ny rapport

Brukerperspektiv på NRKs bidrag til mediemangfoldet

Ny rapport analyserer hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet i Norge - sett fra brukernes perspektiv.

Nyhet

Smarttelefonen er viktigste tilgang til oppdatering og kommunikasjon

Men mange opplever egen bruk av smarttelefon som problematisk, viser ny rapport fra instituttet.

Nye publikasjoner

Framtidens mediepublikum

Nye publikasjoner diskuterer framtidens mediepublikum