Hjem

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

En familie på 60-tallet ser på fjernsyn sammen

Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Vi ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. 

Vi har jevn seminarvirksomhet hvor gruppens medlemmer og andre presenterer og diskuterer forskning. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Masterstudenter med relevante prosjekt ønskes også velkomne som medlemmer.

Gruppens medlemmer jobber blant annet med:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bruk av sosiale medier
  • Resepsjonsteori
  • Tolkninger av politiske budskap
Ny artikkel
Kvinne sitter i sofaen og ser på mobilen

Masteroppgave ble artikkel

I årets første Norsk Medietidsskrift har Elisabeth Wiken publisert en artikkel basert på masteroppgaven «Instagram som arena for politisk meningsdannelse».

Nye prosjekt
Kvinne leser på mobilen på bussen

Mer støtte til forskning

To prosjekt: Ett om algoritmestyrte nyhetssider, ett om innvandringsskeptikeres opplevelse av NRK.

Marie Curie-prosjekt til Infomedia
Media Futures i Media City Bergen

Media City Bergen skal forskes på

Personvern, datasporing, media og utvikling av journalistutdanning. Alt skal under lupen når forskeren Ana Milojevic hentes fra Beograd for å forske på selve medieklyngen Media City Bergen.

Nytt prosjekt
Ung gutt spiller dataspill

Undersøker hva det betyr å være gamer

RAM-støttet forskning på unge menn, dataspill og identitet.

DIGITOX
Research fellow Mehri S. Agai

Ny stipendiat

Skal forske på ungdom og digital frakobling.