Hjem

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

Innhold

En familie på 60-tallet ser på fjernsyn sammen

Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Vi ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. 

Vi har jevn seminarvirksomhet hvor gruppens medlemmer og andre presenterer og diskuterer forskning. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Masterstudenter med relevante prosjekt ønskes også velkomne som medlemmer.

Gruppens medlemmer jobber blant annet med:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bruk av sosiale medier
  • Resepsjonsteori
  • Tolkninger av politiske budskap
Reuters digital news report 2019
Illustrerende bilde

To av tre betaler ikke for nyheter

Likevel er nordmenn på verdenstoppen i å betale for nettnyheter, viser ny undersøkelse.

ICA-konferansen
Portrettfoto Torgeir Uberg Nærland

Arrangerer prekonferanse i Washington

En hel dag om medier og anerkjennelse, arrangert av Torgeir Uberg Nærland fra instituttet og Olivier Driessens fra Universitetet i København.

Nordiske mediedager 2019
Portrettfoto av Erik Knudsen

Erik Knudsen presenterer årets medieundersøkelse

Postdoktoren fra instituttet er igjen klar for Nordiske mediedager.

Førsteamanuensis
Eirik Vatnøy

Eirik Vatnøy ansatt i fast stilling som førsteamanuensis

Eirik Vatnøy er ansatt som førsteamanuensis i moderne retorikk ved Universitetet i Oslo.

Stipendiat
Luise Salte

Luise Salte ansatt som stipendiat ved UiS

Smarttelefon og offentlighet: Hvordan svarer mobile sosiale medier til idealer om deltakelse og meningsdannelse?