Hjem

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

En familie på 60-tallet ser på fjernsyn sammen

Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Vi ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. 

Vi har jevn seminarvirksomhet hvor gruppens medlemmer og andre presenterer og diskuterer forskning. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Masterstudenter med relevante prosjekt ønskes også velkomne som medlemmer.

Gruppens medlemmer jobber blant annet med:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bruk av sosiale medier
  • Resepsjonsteori
  • Tolkninger av politiske budskap
Ny rapport
Bruksmønstre for digital nyhetsbruk

Reuters Digital News Report 2018

Årets rapport om digitale bruksmønstre for nyheter viser stabilitet, men også hvor hvordan journalistikken utfordres av nye brukervaner.

Nye publikasjoner
CEDAR-rapport

Framtidens mediepublikum

Nye publikasjoner diskuterer framtidens mediepublikum

Ph.d.-seminar
Deltagere på ph.d.-kurs i Paris.

– Stort faglig utbytte i Paris

- Et vellykket kurs med høy kvalitet på innledere og studenter, sier postdoc Torgeir Uberg Nærland

Publikasjon
Elisabeth Urdal og forside Norsk Medietidsskrift

Masterstudent med artikkel i Norsk medietidsskrift

Elisabeth Urdal publiserte i vår en artikkel fra sitt masterprosjekt i Norsk medietidsskrift

Professor II
Irene Costa Meijer

Irene Costera Meijer er ansatt som Professor II

Irene Costera Meijer er ansatt som Professor II tilknyttet forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier.