Hjem
Digitale læringsfellesskap

Læring i en digital tidsalder

Metakognitive følelser for tekst presentert på papir, dataskjerm versus elektroniske lesebrett.

Hovedinnhold

Kunnskapsløftets (2006) kombinerte fokus på digital kompetanse og livslang læring forutsetter mer kunnskap om forholdet mellom metakognisjon og læringsutbytte i digitale læringskontekster sammenliknet med mer tradisjonelle papirbaserte læringskontekster. Målsetningen med denne studien er derfor å utforske forholdet mellom metakognisjon og læring for tekstmateriale som er presentert enten på papir eller på ulike typer digitale skjermer, inkludert elektroniske lesebrett.