Home
Digital Learning Communities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Læring i en digital tidsalder

Metakognitive følelser for tekst presentert på papir, dataskjerm versus elektroniske lesebrett.

Main content

Kunnskapsløftets (2006) kombinerte fokus på digital kompetanse og livslang læring forutsetter mer kunnskap om forholdet mellom metakognisjon og læringsutbytte i digitale læringskontekster sammenliknet med mer tradisjonelle papirbaserte læringskontekster. Målsetningen med denne studien er derfor å utforske forholdet mellom metakognisjon og læring for tekstmateriale som er presentert enten på papir eller på ulike typer digitale skjermer, inkludert elektroniske lesebrett.