Hjem
Systemdynamikk

Hva er systemdynamikk?

Masterstudiet i systemdynamikk er åpent for studenter med ulike bachelorgrader, først og fremst samfunnsvitenskap, realfag, økonomi og administrasjon og ingeniørfag. Medstudenter kommer fra omkring 25 ulike land og med variert bakgrunn. Søknadsfrist 15. april.

Hovedinnhold

Systemdynamikk er en metode for å analysere endring over tid slik at en kan forutse potensielle problem og utforme strategier eller politikk som hindrer problem i å oppstå. Metoden er viktig fordi intuisjon og alternative metoder har vist seg å svikte når en står overfor problem som involverer dynamikk.

Hvem kan ha nytte av systemdynamikk?

Forvaltning av naturressurser involverer kompliserte endringsprosesser, for eksempel fallende oljeproduskjon, klimaendring, og overutnytting av fornybare ressurser som fisk og vann. Økonomer strever med å forstå dynamikk i form av prissvingninger og finanskriser. Planlegging i utviklingsland krever forståelse av samspillet mellom utdanning, helse, produksjon, utenlandsgjeld, korrupsjon osv. Store firma strever med prosjektplanlegging for å unngå kostnadsoverskridelser. Utdanningssystemet er svakt når det gjelder å opparbeide forståelse av dynamikk; Systemdynamikk kan bidra til økt kvalitet og effektivitet i undervisninga i mange fag. Systemdynamikk brukes også innen fag som offentlig politikk, geografi, psykologi, medisin og biologi.

Er det vanskelig?

Alle dynamiske system kan representeres med bare fem grafiske symbol, og en og samme modell (sammenstilling av symboler) kan forklare et stort antall kompliserte problem. Utvikling over tid analyseres ved simulering. Evne til logisk tenking og interesse for virkelighetens problemstillinger er nyttig, samt vilje til målretta arbeidsinnsats.

For mer informasjon se her