Hjem
Hypertensjon og hjertedynamikk

Nyhetsarkiv for Hypertensjon og hjertedynamikk

Regjeringens satsing på kvinnehelse er for svak, mener forskere. De etterlyser øremerkede midler til forskning på kvinners hjerter, underliv, muskel- og skjelettlidelser og nye professorater i kvinnehelse.