Hjem

Forskergruppen Elektronisk litteratur

Hearts And Minds: The Interrogations Project

Scott Rettberg er leder for forskergruppen.

Forskergruppen for elektronisk litteratur studerer litteratur - eller språkkunst - som er skapt for datamaskinen og andre digitale medier. De siste årene har vi gjennom ELMCIP-prosjektet utviklet The ELMCIP Electronic Literature Knowledge Base, en krysslenket database over elektronisk litteratur. I 2015 var vi vertskap for den årlig internasjonale konferansen til Electronic Literature Organization, som ble holdt i Bergen 4-7. august.  Vår forskning kombinerer ofte teoretisk og kunstnerisk utviklingsarbeid, som i den pris-belønte VR-fortellingen Hearts and Minds, vist til venstre.

Disputas
Alvaro Seica
feb 02

Álvaro Seiça disputerer

Álvaro Seiça disputerer fredag 2. februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “setInterval(): Time-Based Readings of Kinetic Poetry”.

Fulbright Scholar
Photograph of Mia Zamora holding an iPad in a library.

Mia Zamora er Fulbright ved digital kultur i 2017/18

– Jeg ville at utvekslingen skulle gi noe til hele familien, ikke bare til meg, forteller Zamora, som har tatt med mann og to barn på 10 og 12 fra New Jersey til Bergen for å undervise et år på UiB.

Elektronisk litteratur
Plakat fra samlingen

Ny plakatsamling for elektronisk litteratur

Den elektroniske litteraturen har i flere år hatt sine festivaler, konferanser og utstillinger. Til disse er det også blitt laget en rekke trykte plakater med stor variasjon av uttrykk. Nå samles de på Universitetsbibliotekets nettsider.

Prisvinner

Pris til Scott Rettbergs Hearts and Minds

Prisen for den beste elektroniske litteraturen i 2016 gikk til Scott Rettberg og samarbeidspartneres VR-fortelling om tortur.