Hjem
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)
Nyhet

Brukerstyrt epilepsi oppfølging

BERG prosjektet «Brukerstyrt epilepsi oppfølging» har fått mye oppmerksomhet.

Neste
Katrin Begall
Elektronisk behandling av svarskjema ved Katrin Begall.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
1/3
Presentasjon
Presentasjonen av Katrin Begall og Marte Bjørk (bilde) ble videooverført til alle nivå 2 og nivå 3 ledere på Haukeland Universitetssykehus.
Foto/ill.:
Katrin Begall
2/3
Katrin Begall
Epilepsisykepleier Katrin Begall.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

BERG prosjektet «Brukerstyrt epilepsi oppfølging» har fått mye oppmerksomhet.  Mandag 25/1 presenterte overlege Marte Bjørk og epilepsisykepleier Katrin Begall prosjektet for sykehusledelsen ved Haukeland Universitetssykehus. I dette prosjektet rapporterer pasienter med epilepsi hvordan de har det gjennom spørsmål utsendt til mobilen deres. Svarene brukes til å avklare hvor raskt personen bør komme til kontroll og hvilken type helsepersonell som bør kobles inn. Målet er å skreddersy epilepsioppfølgingen til den enkelte pasientens behov.  Spørsmålene pasientene kan besvare hver 4. måned inkluderer anfallsfrekvens, medikamentbivirkninger, sosiale relasjoner, mental helse og livskvalitet. Prosjektet er utviklet i samarbeid med EpilepsiNett.

Brukerstyrt oppfølging er forsøkt ut ved Drammen sykehus siden 2019 og både pasienter og behandlere har gode erfaringer med oppfølgingsmodellen.