Home
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Brukerstyrt epilepsi oppfølging

BERG prosjektet «Brukerstyrt epilepsi oppfølging» har fått mye oppmerksomhet.

Next
Katrin Begall
Elektronisk behandling av svarskjema ved Katrin Begall.
Photo:
Jørgen Barth
1/3
Presentasjon
Presentasjonen av Katrin Begall og Marte Bjørk (bilde) ble videooverført til alle nivå 2 og nivå 3 ledere på Haukeland Universitetssykehus.
Photo:
Katrin Begall
2/3
Katrin Begall
Epilepsisykepleier Katrin Begall.
Photo:
Jørgen Barth
3/3
Previous

Main content

BERG prosjektet «Brukerstyrt epilepsi oppfølging» har fått mye oppmerksomhet.  Mandag 25/1 presenterte overlege Marte Bjørk og epilepsisykepleier Katrin Begall prosjektet for sykehusledelsen ved Haukeland Universitetssykehus. I dette prosjektet rapporterer pasienter med epilepsi hvordan de har det gjennom spørsmål utsendt til mobilen deres. Svarene brukes til å avklare hvor raskt personen bør komme til kontroll og hvilken type helsepersonell som bør kobles inn. Målet er å skreddersy epilepsioppfølgingen til den enkelte pasientens behov.  Spørsmålene pasientene kan besvare hver 4. måned inkluderer anfallsfrekvens, medikamentbivirkninger, sosiale relasjoner, mental helse og livskvalitet. Prosjektet er utviklet i samarbeid med EpilepsiNett.

Brukerstyrt oppfølging er forsøkt ut ved Drammen sykehus siden 2019 og både pasienter og behandlere har gode erfaringer med oppfølgingsmodellen.